بررسی مواد تلف شده در روش های عصاره گیری مختلف مدرن و سنتی گیاه Origanum vulgare L*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

Origanum Vulgare L جزء مهم‌ترین گونه‌های مرزن جوش متعلق به خانواده‌ی نعناعیان می‌باشد. گونه­ی ذکر شده از مناطق حفاظت شده­ی ارسباران- کوه‌های آینالو جمع آوری شد. اسانس این گیاه به روش تقطیر با آب داغ با استفاده از دستگاه کلونجر بدست آمده، بعد از مدتی نگهداری در فریزر توسط سدیم سولفات بی­آب رطوبت­زدایی­ و با GC/MSمورد تجزیه و شناسایی قرار گرفت. همین‌طور، عرق سنتی این گیاه با روش تقطیر تهیه شده و با کلروفرم استخراج گردید، و بعد از رطوبت­زدایی به وسیله GC/MSمورد تحلیل و شناسایی قرار گرفت. از طرف دیگر عصاره­های آبی و آلی به وسیله سوکسله تهیه شد، سپس عصاره­های بدست آمده به وسیله‌ی  روتاری حلال زدایی گردیده و جهت شناسایی ماده­های از دست رفته به GC/MS تزریق شدند. گروه‌های مختلفی اعم از فلاونوئیدها، کاربورها، آلدئیدها، کتون­ها، ترپنوئیدها و سایر ترکیبات فعال بیولوژیکی شناسایی شدند.   

کلیدواژه‌ها