نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبهای زیر زمینی برآورد سن آب زیرزمینی با استفاده از ایزوتوپ و ردیاب شیمیایی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 21-25]
 • آتش‌سوزی بررسی رهایش مواد شیمیایی ازتأسیسات و تأثیرآن بر محیط‌زیست [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 45-52]
 • آلانین مطالعه‌ی تثبیت ماده‌ هیبریدی آلانین-پروکسو پلی‌اکسوتنگستات در داخل نانو لایه‌های مونت‌موریلونیت [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-4]
 • آلکامیدها بررسی ترکیبات شیمیایی عصاره گیاه دارویی سرخارگل در روش‌های مختلف خشک کردن به روش HPLC [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 19-25]
 • آنتی‌اکسیدانت بررسی فیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانتی دو گونه گیاه بادرشبو [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 5-7]
 • آنیلین تخریب کاتالیزوری ریز آلاینده‌ی آنیلین به‌وسیله‌ی ازون [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 27-31]

ا

 • اثرات الکترونی بررسی اثرات الکترونی استخلاف‌ها در واکنش چلوتروپی سولفون با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتومی آغازین و DFT [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 9-11]
 • ارزیابی ریسک بررسی رهایش مواد شیمیایی ازتأسیسات و تأثیرآن بر محیط‌زیست [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 45-52]
 • ایزوترم های جذب حذف رنگ تارترازین به وسیله کربن فعال اصلاح شده با نانو ذرات اکسید مس 2 [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 5-12]
 • ایزوتوپ برآورد سن آب زیرزمینی با استفاده از ایزوتوپ و ردیاب شیمیایی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 21-25]
 • ازون تخریب ریزآلاینده رنگ قرمز198تحت ترکیب سونولیزوازون در حضور نانو TiO2و ZnO به‌عنوان کاتالیزور [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 7-11]
 • ازون تخریب کاتالیزوری ریز آلاینده‌ی آنیلین به‌وسیله‌ی ازون [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 27-31]
 • اسپکتو فوتومتری اندازه‌گیری اسپکتوفوتومتری نیتریت در آب‌های خلیج چابهار بعد از مشتق‌سازی و پیش تغلیظ آن به روش میکرو استخراج مایع - مایع پخشی مبتنی بر قطره جامد آلی شناور (DLLME-SFO) [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 25-30]
 • استایلوزین سنتز و بررسی اثرات سمیت سولی و ضدسرطانی ترکیب فنچیل-3و4 -دی‌متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط invitro [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 41-44]
 • اسدری درایر پایلوت نیمه صنعتی و سیار تولید هگزامین با بهره گیری از سیستم اسپری درایر [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 17-20]
 • اسید قرمز 88 ( AR88) بررسی حذف رنگ آزوی Acid Red 88 به روش انعقاد الکتریکی در حضور الکترولیت های KI , KCl [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 1-3]
 • اکسیدروی تخریب ریزآلاینده رنگ قرمز198تحت ترکیب سونولیزوازون در حضور نانو TiO2و ZnO به‌عنوان کاتالیزور [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 7-11]
 • الکترواناقاد بررسی حذف رنگ آزوی Acid Red 88 به روش انعقاد الکتریکی در حضور الکترولیت های KI , KCl [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 1-3]
 • الکترولیت بررسی حذف رنگ آزوی Acid Red 88 به روش انعقاد الکتریکی در حضور الکترولیت های KI , KCl [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 1-3]
 • امکان سنجی اقتصادی شبیه‌سازی واحد شیرین‌‌سازی گاز پالایشگاه بید بلند با استفاده از نرم افزار HYSYS [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 13-18]

ب

 • باتری مروری بر کاربرد مواد تغییر فازدهنده در کنترل دمایی انواع باتری [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 21-32]
 • بادرشبو بررسی فیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانتی دو گونه گیاه بادرشبو [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 5-7]
 • بار مولیکن بررسی اثرات الکترونی استخلاف‌ها در واکنش چلوتروپی سولفون با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتومی آغازین و DFT [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 9-11]
 • بسپارش تراکمی نشأت گرفته از سطح واکنش‌های تراکمی نانوکامپوزیت‌های پلی‌یورتان- ایمید نشأت گرفته از سطح سیلیکا [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 13-16]
 • بهبود سیستم کنترلی بهبود کنترل فرآیند استخراج بنزن با استفاده از استراتژی کنترل Plant-wide [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 33-37]

پ

 • پالایشگاه بید بلند شبیه‌سازی واحد شیرین‌‌سازی گاز پالایشگاه بید بلند با استفاده از نرم افزار HYSYS [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 13-18]
 • پای و پایلوت نیمه صنعتی و سیار تولید هگزامین با بهره گیری از سیستم اسپری درایر [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 17-20]
 • پروکسوپلی اکسوتنگستات مطالعه‌ی تثبیت ماده‌ هیبریدی آلانین-پروکسو پلی‌اکسوتنگستات در داخل نانو لایه‌های مونت‌موریلونیت [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-4]
 • پساب ارزیابی کارایی دی اکسیدکلر در کاهش COD و T.S.S پساب‌های صنعتی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 31-39]
 • پیش تغلیظ اندازه‌گیری اسپکتوفوتومتری نیتریت در آب‌های خلیج چابهار بعد از مشتق‌سازی و پیش تغلیظ آن به روش میکرو استخراج مایع - مایع پخشی مبتنی بر قطره جامد آلی شناور (DLLME-SFO) [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 25-30]
 • پلی‌آنیلین حذف موثر رنگ قرمز کنگو از محیط آبی با استفاده از جذب سطحی بر روی نانوکامپوزیت مغناطیسی پلی‌آنیلین- اکسید آهن (III) [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 17-24]
 • پلی‌یورتان واکنش‌های تراکمی نانوکامپوزیت‌های پلی‌یورتان- ایمید نشأت گرفته از سطح سیلیکا [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 13-16]

ت

 • تخریب تخریب ریزآلاینده رنگ قرمز198تحت ترکیب سونولیزوازون در حضور نانو TiO2و ZnO به‌عنوان کاتالیزور [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 7-11]
 • تخریب تخریب کاتالیزوری ریز آلاینده‌ی آنیلین به‌وسیله‌ی ازون [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 27-31]
 • تری اکسید کروم سنتز و بررسی خواص اکسندگی کمپلکس تری پنتوکسی هیدروکسی فسفونیوم کلرو تری‌ اکسو‌کرومات [(PanO)3POH(CrO3Cl)] [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 49-54]
 • تری پنتیل فسفات (TPP) سنتز و بررسی خواص اکسندگی کمپلکس تری پنتوکسی هیدروکسی فسفونیوم کلرو تری‌ اکسو‌کرومات [(PanO)3POH(CrO3Cl)] [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 49-54]
 • ترپنوئید سنتز و بررسی اثرات سمیت سولی و ضدسرطانی ترکیب فنچیل-3و4 -دی‌متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط invitro [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 41-44]
 • تصفیه پساب مروری بر انواع جاذب‌های ارزان قیمت مورد استفاده در تصفیه پساب‌های آلوده به روش جذب سطحی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-6]
 • تیمار فوتوکاتالیتیک حذف فلزات سنگین و میکروارگانیسم‌های موجود در فاضلاب‌ها توسط نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 33-39]
 • تودید پایلوت نیمه صنعتی و سیار تولید هگزامین با بهره گیری از سیستم اسپری درایر [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 17-20]
 • تیول جداسازی مرکاپتان‌ها از گاز طبیعی با روش جذب سطحی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 39-44]
 • تئوری کاربرد تراکم مطالعه جذب داروی پیمگدین بر روی نانو تیوب بورنیترید (0/5) از طریق محاسبات DFT [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 41-55]

ج

 • جاذب ارزان قیمت مروری بر انواع جاذب‌های ارزان قیمت مورد استفاده در تصفیه پساب‌های آلوده به روش جذب سطحی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-6]
 • جذب سطحی مروری بر انواع جاذب‌های ارزان قیمت مورد استفاده در تصفیه پساب‌های آلوده به روش جذب سطحی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-6]
 • جذب سطحی جداسازی مرکاپتان‌ها از گاز طبیعی با روش جذب سطحی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 39-44]

ح

 • حذف تارترازین حذف رنگ تارترازین به وسیله کربن فعال اصلاح شده با نانو ذرات اکسید مس 2 [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 5-12]
 • حذف رنه بررسی حذف رنگ آزوی Acid Red 88 به روش انعقاد الکتریکی در حضور الکترولیت های KI , KCl [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 1-3]
 • حذف قرمز کنگو حذف موثر رنگ قرمز کنگو از محیط آبی با استفاده از جذب سطحی بر روی نانوکامپوزیت مغناطیسی پلی‌آنیلین- اکسید آهن (III) [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 17-24]

خ

 • خاصیت اکسیدکنندگی سنتز و بررسی خواص اکسندگی کمپلکس تری پنتوکسی هیدروکسی فسفونیوم کلرو تری‌ اکسو‌کرومات [(PanO)3POH(CrO3Cl)] [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 49-54]
 • خلیج چابهار اندازه‌گیری اسپکتوفوتومتری نیتریت در آب‌های خلیج چابهار بعد از مشتق‌سازی و پیش تغلیظ آن به روش میکرو استخراج مایع - مایع پخشی مبتنی بر قطره جامد آلی شناور (DLLME-SFO) [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 25-30]

د

 • دی اکسیدتیتانیوم تخریب ریزآلاینده رنگ قرمز198تحت ترکیب سونولیزوازون در حضور نانو TiO2و ZnO به‌عنوان کاتالیزور [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 7-11]
 • دی اکسیدکلر ارزیابی کارایی دی اکسیدکلر در کاهش COD و T.S.S پساب‌های صنعتی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 31-39]

ر

 • رنگ قرمز198 تخریب ریزآلاینده رنگ قرمز198تحت ترکیب سونولیزوازون در حضور نانو TiO2و ZnO به‌عنوان کاتالیزور [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 7-11]
 • رهایش مواد بررسی رهایش مواد شیمیایی ازتأسیسات و تأثیرآن بر محیط‌زیست [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 45-52]
 • روش‌های مکانیک کوانتومی آغازینDFT بررسی اثرات الکترونی استخلاف‌ها در واکنش چلوتروپی سولفون با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتومی آغازین و DFT [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 9-11]

س

 • سدیم تیتانات اکسید سنتز نانو ذره Na2TiO3 و بررسی خواص آن در حذف آلاینده مالاشیت سبز [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 13-19]
 • سرخارگل بررسی ترکیبات شیمیایی عصاره گیاه دارویی سرخارگل در روش‌های مختلف خشک کردن به روش HPLC [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 19-25]
 • سیستم کنترلی Plant-wide بهبود کنترل فرآیند استخراج بنزن با استفاده از استراتژی کنترل Plant-wide [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 33-37]
 • سن برآورد سن آب زیرزمینی با استفاده از ایزوتوپ و ردیاب شیمیایی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 21-25]
 • سولفولن بررسی اثرات الکترونی استخلاف‌ها در واکنش چلوتروپی سولفون با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتومی آغازین و DFT [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 9-11]
 • سونولیز تخریب ریزآلاینده رنگ قرمز198تحت ترکیب سونولیزوازون در حضور نانو TiO2و ZnO به‌عنوان کاتالیزور [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 7-11]

ش

 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی واحد شیرین‌‌سازی گاز پالایشگاه بید بلند با استفاده از نرم افزار HYSYS [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 13-18]
 • شیرین‌سازی گاز شبیه‌سازی واحد شیرین‌‌سازی گاز پالایشگاه بید بلند با استفاده از نرم افزار HYSYS [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 13-18]

ض

 • ضدسرطان سنتز و بررسی اثرات سمیت سولی و ضدسرطانی ترکیب فنچیل-3و4 -دی‌متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط invitro [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 41-44]

ف

 • فاضلاب‌های صنعت حذف فلزات سنگین و میکروارگانیسم‌های موجود در فاضلاب‌ها توسط نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 33-39]
 • فرآیند اکسیداسیون پیشرفته تخریب کاتالیزوری ریز آلاینده‌ی آنیلین به‌وسیله‌ی ازون [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 27-31]
 • فعالیت کاتالیستی سنتز نانو ذره Na2TiO3 و بررسی خواص آن در حذف آلاینده مالاشیت سبز [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 13-19]
 • فلاونوئید تام بررسی فیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانتی دو گونه گیاه بادرشبو [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 5-7]
 • فنچیل-3و4- دی‌متوکسی بنزوات سنتز و بررسی اثرات سمیت سولی و ضدسرطانی ترکیب فنچیل-3و4 -دی‌متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط invitro [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 41-44]
 • فنل تام بررسی فیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانتی دو گونه گیاه بادرشبو [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 5-7]
 • فنل کل بررسی ترکیبات شیمیایی عصاره گیاه دارویی سرخارگل در روش‌های مختلف خشک کردن به روش HPLC [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 19-25]

ک

 • کافییک اسید بررسی ترکیبات شیمیایی عصاره گیاه دارویی سرخارگل در روش‌های مختلف خشک کردن به روش HPLC [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 19-25]
 • کربن فعال اصلاح شده حذف رنگ تارترازین به وسیله کربن فعال اصلاح شده با نانو ذرات اکسید مس 2 [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 5-12]
 • کروماتوگرافی گازی تهیه فیبر از نانولوله‌های کربنی عامل‌دار و استفاده از آن برای استخراج PAHها به روش HS-SPME - GC [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 1-4]
 • کمپلکس و الکل‌های نوع اول و دوم سنتز و بررسی خواص اکسندگی کمپلکس تری پنتوکسی هیدروکسی فسفونیوم کلرو تری‌ اکسو‌کرومات [(PanO)3POH(CrO3Cl)] [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 49-54]
 • کنترل مروری بر کاربرد مواد تغییر فازدهنده در کنترل دمایی انواع باتری [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 21-32]
 • کنترل فرآیند بهبود کنترل فرآیند استخراج بنزن با استفاده از استراتژی کنترل Plant-wide [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 33-37]
 • کینوکسالین بررسی واکنش تک ظرفی، سه جزئی 1و 3-فنیلن دی گلی اکسال با ترکیبات دارای متیلن فعال و هیدرازین [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 9-11]

م

 • مالاشیت سبز سنتز نانو ذره Na2TiO3 و بررسی خواص آن در حذف آلاینده مالاشیت سبز [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 13-19]
 • متیلن فعال بررسی واکنش تک ظرفی، سه جزئی 1و 3-فنیلن دی گلی اکسال با ترکیبات دارای متیلن فعال و هیدرازین [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 9-11]
 • مدیریت گرمایی مروری بر کاربرد مواد تغییر فازدهنده در کنترل دمایی انواع باتری [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 21-32]
 • مرکاپتان‌زدایی جداسازی مرکاپتان‌ها از گاز طبیعی با روش جذب سطحی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 39-44]
 • مطالعات سنیتی حذف رنگ تارترازین به وسیله کربن فعال اصلاح شده با نانو ذرات اکسید مس 2 [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 5-12]
 • میکروارگانیسم حذف فلزات سنگین و میکروارگانیسم‌های موجود در فاضلاب‌ها توسط نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 33-39]
 • میکرو استخراج فاز جامد تهیه فیبر از نانولوله‌های کربنی عامل‌دار و استفاده از آن برای استخراج PAHها به روش HS-SPME - GC [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 1-4]
 • مواد تغییرفازدهنده مروری بر کاربرد مواد تغییر فازدهنده در کنترل دمایی انواع باتری [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 21-32]
 • مونت موریلونیت مطالعه‌ی تثبیت ماده‌ هیبریدی آلانین-پروکسو پلی‌اکسوتنگستات در داخل نانو لایه‌های مونت‌موریلونیت [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-4]

ن

 • نامتحرک سازی مطالعه‌ی تثبیت ماده‌ هیبریدی آلانین-پروکسو پلی‌اکسوتنگستات در داخل نانو لایه‌های مونت‌موریلونیت [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-4]
 • نانو دی تخریب کاتالیزوری ریز آلاینده‌ی آنیلین به‌وسیله‌ی ازون [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 27-31]
 • نانوذرات اکسید آهن حذف موثر رنگ قرمز کنگو از محیط آبی با استفاده از جذب سطحی بر روی نانوکامپوزیت مغناطیسی پلی‌آنیلین- اکسید آهن (III) [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 17-24]
 • نانوذرات دی اکسید تیتانیوم حذف فلزات سنگین و میکروارگانیسم‌های موجود در فاضلاب‌ها توسط نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 33-39]
 • نانوذره سنتز نانو ذره Na2TiO3 و بررسی خواص آن در حذف آلاینده مالاشیت سبز [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 13-19]
 • نانوکامپوزیت واکنش‌های تراکمی نانوکامپوزیت‌های پلی‌یورتان- ایمید نشأت گرفته از سطح سیلیکا [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 13-16]
 • نانوکامپوزیت مغناطیسی حذف موثر رنگ قرمز کنگو از محیط آبی با استفاده از جذب سطحی بر روی نانوکامپوزیت مغناطیسی پلی‌آنیلین- اکسید آهن (III) [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 17-24]
 • نانو لوله بور نیترید-DFT- ممان دوقطبی- انرژی جذب مطالعه جذب داروی پیمگدین بر روی نانو تیوب بورنیترید (0/5) از طریق محاسبات DFT [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 41-55]
 • نانو لوله‌های کربنی عامل‌دار تهیه فیبر از نانولوله‌های کربنی عامل‌دار و استفاده از آن برای استخراج PAHها به روش HS-SPME - GC [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 1-4]
 • نیتریت اندازه‌گیری اسپکتوفوتومتری نیتریت در آب‌های خلیج چابهار بعد از مشتق‌سازی و پیش تغلیظ آن به روش میکرو استخراج مایع - مایع پخشی مبتنی بر قطره جامد آلی شناور (DLLME-SFO) [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 25-30]

و

 • واحد استخراج بنزن بهبود کنترل فرآیند استخراج بنزن با استفاده از استراتژی کنترل Plant-wide [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 33-37]
 • واکنش تک ظرفی بررسی واکنش تک ظرفی، سه جزئی 1و 3-فنیلن دی گلی اکسال با ترکیبات دارای متیلن فعال و هیدرازین [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 9-11]
 • واکنش چلوتروپی بررسی اثرات الکترونی استخلاف‌ها در واکنش چلوتروپی سولفون با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتومی آغازین و DFT [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 9-11]
 • واکنش‌های شیمیایی جداسازی مرکاپتان‌ها از گاز طبیعی با روش جذب سطحی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 39-44]

ه

 • هیدروکربن‌های چند حلقه ای آروماتیک تهیه فیبر از نانولوله‌های کربنی عامل‌دار و استفاده از آن برای استخراج PAHها به روش HS-SPME - GC [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 1-4]
 • هسته-پوسته واکنش‌های تراکمی نانوکامپوزیت‌های پلی‌یورتان- ایمید نشأت گرفته از سطح سیلیکا [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 13-16]
 • هگمامیت پایلوت نیمه صنعتی و سیار تولید هگزامین با بهره گیری از سیستم اسپری درایر [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 17-20]