مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و آنتی اکسیدانی تیمول با روش‌های محاسباتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران

2 گروه شیمی، شیمی دارویی، دانشگاه آزاد واحد اهر، اهر، ایران

چکیده

آویشن باغی با نام علمی thymus vulgaris از تیره لامیاسه دارای ارزش های دارویی فراوان است. تیمول یک موثره موجود در اسانس این گیاه می باشد.
تیمو ل یک ترکیب مهم با خواص دارویی بسیاری می باشند که یکی از خواص مهم آنها خاصیت آنتی اکسیدانی آنها می باشد که موجب کاربرد گسترده این ترکیب شده است .
در این ‌تحقیق با استفاده از شیمی محاسباتی که عموماً با استفاده از اصول ریاضی و تئوری به حل مسائل شیمی می‌‌پردازد، ساختار تیمول با استفاده از نرم‌افزار گوسین 09 و از طریق نظریه تابعی دانسیته با روش B3LYP و با مجموعه پایه‌‌ 6-31G* و مدل های CPCM و IEFPCM برای تعیین انرژی حلال محاسبه شدند. سپس با استفاده از روابط شیمی‌فیزیکی انرژی‌ آزاد گیبس آنها بدست-آمده به طور تئوری، تبدیل به پتانسیل نیم‌موج شد. و خاصیت آنتی‌اکسیدانی تیمول در حلالهای (اتانول ، دی متیل سولفوکسید و هپتان) مورد بررسی قرار گرفت.
مقادیر پتانسیل نیم‌موج تیمول با روش های CPCM و IEFPCM٬ برای حلال اتانول بیشترین مقدار بدست آمد. هرچه پتانسیل نیم موج منفی‌تر باشد خاصیت آنتی‌اکسیدانی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها