تهیه و شناسایی کوهیدروژل (وینیل پیرولیدون-متاکریلیک اسید) به روش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

هیدروژل ها پلیمرهای سه بعدی هستند که در آب حل نمیشوند بلکه تورم می یابند. یکی از مهم ترین ویژگی فیزیکی هیدروژل ها تورم آنها در آب است[1]. پلی وینیل پیرولیدون به علت زیست سازگار بودنش کاربردهای وسیعی دارد[2]. متاکریلیک اسید به علت دارا بودن گروه COOH نیز کاربردهای زیادی دارد. در این پروژه با استفاده از پلیمریزاسیون رادیکال آزاد در دمای 65 درجه سانتی گراد و مدت 5 ساعت و 45 دقیقه با استفاده از A.I.B.N به عنوان آغازگر و متیلن بیس آکریل آمید بعنوان عامل شبکه ساز، کوهیدروژل های (وینیل پیرولیدون-متاکریلیک اسید) تهیه شدند سپس در pH های مختلف و دماهای مختلف و شدت یون های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند و ماکزیمم تورم در12 pH= و در نسبت 1:1 برابر8000% و مینیمم تورم در pH=2در نسبت1:2بدست آمد. برای شناسایی ساختاری از FTIR و شناسایی حرارتی از T.G.A استفاده شد. و ماکزیمم تخریب برای این کوهیدروژل ها در دمای 75 درجه سانتی گراد در اثر کثرت تورم بود.

کلیدواژه‌ها