حذف رنگ قرمزکنگو از محلول آبی به‌وسیله روش ازن کوپل شده با سونولیز ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق، تخریب ماده رنگ­زای قرمز کنگو، با استفاده از روش­ تلفیقی ازوناسیون/ التراسونیک بررسی شد. صنایع رنگ­رزی و نساجی یکی از مصرف کنندگان آب  به شمار می‌روند و مقدار قابل توجهی پساب  نیز در مراحل مختلف فرآیند، در این صنایع تولید می‌شود. در این واحدها به علت تنوع  روش­های تولید، پساب­های مختلفی که از نظر کیفیت شیمیایی و از نظر کمیت تفاوت زیادی با یکدیگر دارند تولید می­گردد. اگرچه تخریب به­وسیله­ی  التراسونیک  راندمان  بالایی نداشت، با کوپل شدن اوزناسیون همراه با التراسونیک مدت زمان تخریب کاهش چشم‌گیری پیدا­کرد. در ‌ادامه با بهینه­سازی شرایط واکنش، مشخص‌شد که بیش­ترین میزان تخریب در11pH=   انجام می­شود. تخریب غلظت‌های مختلف رنگ قرمز کنگو با استفاده از روش کوپل ازوناسیون و التراسونیک نشان‌داد‌ که با‌ افزایش غلظت، مدت زمان تخریب نیز افزایش پیدا می­کند. بررسی مقادیر مختلف التراسونیک نشان داد با افزایش شدت التراسونیک، میزان آلاینده­ی بیش­تری تخریب می­شود. حداکثر راندمان حذف رنگ در مدت زمان 12 دقیقه، برای فرآیند تلفیقی ازوناسیون/ التراسونیک به طور میانگین، در حدود 100% به­دست آمد.

کلیدواژه‌ها