کلیدواژه‌ها = جلبک‌های دریایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اهمیت و نقش جلبک‌های دریایی‌ در صنعت و کاربردهای دارویی و زیست‌محیطی آنها

دوره 10، شماره 40، پاییز 1398، صفحه 9-17

نیما محمدنژاد خیاوی؛ حجت اقبال؛ ندا جهانی؛ مهدی احمدی سابق؛ زهره قاضی طباطبایی