کلیدواژه‌ها = اسانس
تعداد مقالات: 9
1. تهیه نانوذرات اسانهای شیرین بیان، سیر و سیاهدانه و بررسی خواص بیولوژیکی و خواص فیزیکی و شیمیایی

دوره 10، شماره 40، پاییز 1398، صفحه 55-63

مارال زاهدی؛ بهناز معمارماهر؛ نویده انرجان؛ حامد همیشه کار