نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نحوه گندزدایی آب آشامیدنی روستایی استان آذربایجان شرقی تبریز

دوره 10، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 19-25

احمد اصل هاشمی؛ سهیلا زارع منش