نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب بررسی نحوه گندزدایی آب آشامیدنی روستایی استان آذربایجان‌شرقی تبریز [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 21-27]
 • آب آشامیدنی بررسی کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان ملکان [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 49-57]
 • آب شرب شناسایی و اندازه‌گیری تری هالومتان‌ها در آب شرب با استفاده از میکرو استخراج فاز جامد و کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنج جرمی (مطالعه موردی شهرهای استان مازندران) [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 59-66]
 • آکریلو نیتریل بوتادین استایرن بررسی خواص فیزیکی مکانیکی آلیاژ آکریلو نیتریل بوتادی ان استایرن- پلی‌کربنات ((ABS-PC [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 15-20]
 • آلیاژ آکریلو نیتریل بوتادی ان استایرن و پلی‌کربنات بررسی خواص فیزیکی مکانیکی آلیاژ آکریلو نیتریل بوتادی ان استایرن- پلی‌کربنات ((ABS-PC [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 15-20]
 • آلدئید سنتز 14-آریل-14H-دی بنزو [a,j] زانتن‌ها در حضور گوانیدینیوم کلرید به عنوان یک کاتالیزور آلی در شرایط بدون حلال [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 29-35]
 • آنتی‌اکسیدانی شناسایی ترکیبات فنلی عصاره برگ گردو (Juglans Regia L.‌ ) موجود در اسپری ژوگلون به کمک کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالاHPLC و اندازه‌گیری قدرت آنتی‌اکسیدانی، ضد قارچی و ضد میکروبی آن [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 1-19]

ا

 • اثرات حلال مطالعه ساختار و تاثیر‌پذیری ترکیب آسپارژین در حلال با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتوم [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 47-53]
 • اسیدفرمیک سنتز سبز N- هتروآریل فرمامیدها در حضور نانوراکتور Zr-MCM-41 به عنوان یک کاتالیزور نو، ویژه و قابل بازیابی در شرایط بدون حلال [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 29-35]
 • اصلاح سطح بررسی روش‌های مختلف اصلاح سطح پلی دی متیل سیلوکسان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 43-48]
 • اکسید روی مطالعه حذف آنتی بیوتیک داکسی سایکلین از محلول‌های آبی با استفاده از نانو اکسید گرافن عامل‌دار شده [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 57-61]
 • الکترود اصلاح شده طراحی و توسعه یک حسگر الکتروشیمیایی جدید و کارا با ویژگی اندازه‌گیری نیکل در نمونه‌های آبی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 49-56]
 • انجماد- یخ زدایی جذب یون مس از پساب های صنعتی توسط هیدروژل های کامپوزیتیبر پایه پلی ونیل الکل و پلی ساکارید [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 1-8]
 • انرژی بررسی تولید حلال AW- 402 و بهینه‌سازی شرایط تولید آن در شرکت پالایش نفت تبریز [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 43-52]
 • انرژی‌های تجدیدپذیر شبیه سازی فرآیند پیرولیز انواع مختلف چوب با در نظر گرفتن میزان آلودگی هوا [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 23-30]

ب

 • بازیافت یون های فلزی جذب یون مس از پساب های صنعتی توسط هیدروژل های کامپوزیتیبر پایه پلی ونیل الکل و پلی ساکارید [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 1-8]
 • باطری مستعمل یون لیتیوم بررسی تجربی بازیافت کبالت اکسید از باطری های مستعمل [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 1-10]
 • برگ گردو شناسایی ترکیبات فنلی عصاره برگ گردو (Juglans Regia L.‌ ) موجود در اسپری ژوگلون به کمک کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالاHPLC و اندازه‌گیری قدرت آنتی‌اکسیدانی، ضد قارچی و ضد میکروبی آن [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 1-19]
 • بروسلاآبرتوس بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره‌های هیدروالکلی‌رازک (Humuluslupulus)، پونه (Menthelongifolia L) و ریحان (Ocimumbasilicum) بر روی باکتری بروسلا‌آبورتوسabortus)‌ (Brucella در شرایط آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 39-47]
 • بروسلوزیس بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره‌های هیدروالکلی‌رازک (Humuluslupulus)، پونه (Menthelongifolia L) و ریحان (Ocimumbasilicum) بر روی باکتری بروسلا‌آبورتوسabortus)‌ (Brucella در شرایط آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 39-47]
 • بهینه‌سازی بهینه سازی شرایط عملیاتی در تولید نیمه صنعتی پارافین کلره [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 9-14]

پ

 • پارافین کلره بهینه سازی شرایط عملیاتی در تولید نیمه صنعتی پارافین کلره [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 9-14]
 • پالایشگاه گاز شبیه‌سازی الگوی انتشار آلاینده‌های حاصل از فلرینگ پالایشگاه گاز ایلام با استفاده از نرم افزار Phast و تعیین اثرات حاصل از فلرینگ در منطقه [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 61-69]
 • پیامد زیست محیطی شبیه‌سازی الگوی انتشار آلاینده‌های حاصل از فلرینگ پالایشگاه گاز ایلام با استفاده از نرم افزار Phast و تعیین اثرات حاصل از فلرینگ در منطقه [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 61-69]
 • پساب صنعتی طراحی و توسعه یک حسگر الکتروشیمیایی جدید و کارا با ویژگی اندازه‌گیری نیکل در نمونه‌های آبی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 49-56]
 • پلی‌آلیل آمین هیدروکلراید تهیه و شناسایی هیدروژل تودرتو (I.P.N) متاکریلیک ‌اسید/ پلی‌آلیل آمین [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 37-45]
 • پلی‌کربنات بررسی خواص فیزیکی مکانیکی آلیاژ آکریلو نیتریل بوتادی ان استایرن- پلی‌کربنات ((ABS-PC [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 15-20]
 • پلی‌متاکریلیک اسید تهیه و شناسایی هیدروژل تودرتو (I.P.N) متاکریلیک ‌اسید/ پلی‌آلیل آمین [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 37-45]
 • پلیمر طبیعی تولید و بهینه‌سازی نانوکپسول حاوی روغن زنجبیل (Zingiber officinale) بر پایه صمغ عربی و ژلاتین به عنوان یک دیواره پلیمری طبیعی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 55-61]
 • پلیمر قالب ملکولی طراحی و توسعه یک حسگر الکتروشیمیایی جدید و کارا با ویژگی اندازه‌گیری نیکل در نمونه‌های آبی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 49-56]
 • پلی ونیل الکل جذب یون مس از پساب های صنعتی توسط هیدروژل های کامپوزیتیبر پایه پلی ونیل الکل و پلی ساکارید [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 1-8]
 • پوست گردو مطالعه حذف رنگ زا راکتیو قرمز 195 محلول‌های آبی با استفاده از جاذب طبیعی پوست گردو [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 11-15]

ت

 • تبخیر سطحی بررسی عوامل و تعیین میزان ضایعات مواد هیدروکربنی مخازن ذخیره شرکت پالایش نفت تبریز ناشی ‏از تبخیر سطحی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 21-35]
 • ترکیب آسپارژین مطالعه ساختار و تاثیر‌پذیری ترکیب آسپارژین در حلال با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتوم [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 47-53]
 • تولید نیمه صنعتی بهینه سازی شرایط عملیاتی در تولید نیمه صنعتی پارافین کلره [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 9-14]

ج

 • جذب سطحی مطالعه حذف رنگ زا راکتیو قرمز 195 محلول‌های آبی با استفاده از جاذب طبیعی پوست گردو [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 11-15]
 • جذب سطحی مطالعه حذف آنتی بیوتیک داکسی سایکلین از محلول‌های آبی با استفاده از نانو اکسید گرافن عامل‌دار شده [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 57-61]

ح

 • حسگر طراحی و توسعه یک حسگر الکتروشیمیایی جدید و کارا با ویژگی اندازه‌گیری نیکل در نمونه‌های آبی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 49-56]
 • حلال AW- 402 بررسی تولید حلال AW- 402 و بهینه‌سازی شرایط تولید آن در شرکت پالایش نفت تبریز [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 43-52]

خ

 • خواص فیزیکی مکانیکی بررسی خواص فیزیکی مکانیکی آلیاژ آکریلو نیتریل بوتادی ان استایرن- پلی‌کربنات ((ABS-PC [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 15-20]
 • خواص فیزیکوشیمیایی بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی عسل نواحی مختلف منطقه آزاد ماکو [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 31-37]

د

 • داکسی سایکلین مطالعه حذف آنتی بیوتیک داکسی سایکلین از محلول‌های آبی با استفاده از نانو اکسید گرافن عامل‌دار شده [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 57-61]

ر

 • رابر – حلال–کاتالیزور بررسی و بهینه‌سازی عوامل موثر برکیفیت پلی‌استایرن مقاوم [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 17-22]
 • رزورسینول مطالعات نظریه تابعی دانسیته رزورسینول و فنول [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 37-41]
 • رنگ زا راکتیو قرمز 195 مطالعه حذف رنگ زا راکتیو قرمز 195 محلول‌های آبی با استفاده از جاذب طبیعی پوست گردو [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 11-15]
 • روستاها بررسی کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان ملکان [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 49-57]
 • روش حرارتی بهینه سازی شرایط عملیاتی در تولید نیمه صنعتی پارافین کلره [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 9-14]
 • روغن گیاهی تولید و بهینه‌سازی نانوکپسول حاوی روغن زنجبیل (Zingiber officinale) بر پایه صمغ عربی و ژلاتین به عنوان یک دیواره پلیمری طبیعی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 55-61]

ز

 • زانتن سنتز 14-آریل-14H-دی بنزو [a,j] زانتن‌ها در حضور گوانیدینیوم کلرید به عنوان یک کاتالیزور آلی در شرایط بدون حلال [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 29-35]
 • زیست توده گازی‌سازی پسماند و زیست توده و تاثیرات آن بر محیط زیست [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 13-19]
 • زنجبیل تولید و بهینه‌سازی نانوکپسول حاوی روغن زنجبیل (Zingiber officinale) بر پایه صمغ عربی و ژلاتین به عنوان یک دیواره پلیمری طبیعی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 55-61]

ژ

 • ژوگلون شناسایی ترکیبات فنلی عصاره برگ گردو (Juglans Regia L.‌ ) موجود در اسپری ژوگلون به کمک کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالاHPLC و اندازه‌گیری قدرت آنتی‌اکسیدانی، ضد قارچی و ضد میکروبی آن [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 1-19]

س

 • سدیم بورو هیدرات بررسی تجربی بازیافت کبالت اکسید از باطری های مستعمل [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 1-10]
 • سیلیکون رابر بررسی روش‌های مختلف اصلاح سطح پلی دی متیل سیلوکسان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 43-48]
 • سین گاز گازی‌سازی پسماند و زیست توده و تاثیرات آن بر محیط زیست [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 13-19]

ش

 • شبیه‌سازی شبیه سازی فرآیند پیرولیز انواع مختلف چوب با در نظر گرفتن میزان آلودگی هوا [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 23-30]
 • شبیه‌سازی بررسی علل و روش‌های جلوگیری از مخروطی شدن آب و شبیه‌سازی آن در یکی از مخازن گازی ایران با استفاده از نرم‌افزار اکلیپس [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 53-59]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی الگوی انتشار آلاینده‌های حاصل از فلرینگ پالایشگاه گاز ایلام با استفاده از نرم افزار Phast و تعیین اثرات حاصل از فلرینگ در منطقه [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 61-69]
 • شرایط عملیاتی بررسی تولید حلال AW- 402 و بهینه‌سازی شرایط تولید آن در شرکت پالایش نفت تبریز [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 43-52]
 • شهرستان تبریز بررسی نحوه گندزدایی آب آشامیدنی روستایی استان آذربایجان‌شرقی تبریز [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 21-27]

ض

 • ضد میکروبی بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره هیدروالکلی (UrticadioicaL.) و مقایسه اثر درمانی آن با داروی سیپروفلوکساسین ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮی‌ﻫﺎی شایع ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎری ادراری بیمارستان ولی‌عصر(عج) مشکین‌شهر [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 1-11]

ط

 • طیف‌سنج جرمی شناسایی و اندازه‌گیری تری هالومتان‌ها در آب شرب با استفاده از میکرو استخراج فاز جامد و کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنج جرمی (مطالعه موردی شهرهای استان مازندران) [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 59-66]

ع

 • عصاره بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره هیدروالکلی (UrticadioicaL.) و مقایسه اثر درمانی آن با داروی سیپروفلوکساسین ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮی‌ﻫﺎی شایع ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎری ادراری بیمارستان ولی‌عصر(عج) مشکین‌شهر [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 1-11]
 • عصاره هیدروالکلی بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره‌های هیدروالکلی‌رازک (Humuluslupulus)، پونه (Menthelongifolia L) و ریحان (Ocimumbasilicum) بر روی باکتری بروسلا‌آبورتوسabortus)‌ (Brucella در شرایط آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 39-47]
 • عفونت قارچی شناسایی ترکیبات فنلی عصاره برگ گردو (Juglans Regia L.‌ ) موجود در اسپری ژوگلون به کمک کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالاHPLC و اندازه‌گیری قدرت آنتی‌اکسیدانی، ضد قارچی و ضد میکروبی آن [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 1-19]

ف

 • فرآیند پیرولیز شبیه سازی فرآیند پیرولیز انواع مختلف چوب با در نظر گرفتن میزان آلودگی هوا [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 23-30]
 • فرمامید سنتز سبز N- هتروآریل فرمامیدها در حضور نانوراکتور Zr-MCM-41 به عنوان یک کاتالیزور نو، ویژه و قابل بازیابی در شرایط بدون حلال [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 29-35]
 • فسفات آهن (III) تهیه ترکیبات کینوکسالین با استفاده از فسفات آهن (III) به عنوان کاتالیزگر سازگار با محیط‌زیست [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 37-41]
 • فلر شبیه‌سازی الگوی انتشار آلاینده‌های حاصل از فلرینگ پالایشگاه گاز ایلام با استفاده از نرم افزار Phast و تعیین اثرات حاصل از فلرینگ در منطقه [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 61-69]
 • فنول مطالعات نظریه تابعی دانسیته رزورسینول و فنول [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 37-41]
 • فوتولومینسانس سنتز هیدروترمال و خاصیت فوتولومینسانس ترکیب جدید نانوهیبرید آلی- معدنی بر پایه مس، مولیبدن و 4- سیانوپیریدین [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 21-27]

ک

 • کربوکسی متیل سلولز جذب یون مس از پساب های صنعتی توسط هیدروژل های کامپوزیتیبر پایه پلی ونیل الکل و پلی ساکارید [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 1-8]
 • کروماتوگرافی گازی شناسایی و اندازه‌گیری تری هالومتان‌ها در آب شرب با استفاده از میکرو استخراج فاز جامد و کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنج جرمی (مطالعه موردی شهرهای استان مازندران) [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 59-66]
 • کلید واژه: استایرن-پلی استایرن مقاوم بررسی و بهینه‌سازی عوامل موثر برکیفیت پلی‌استایرن مقاوم [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 17-22]
 • کلیدواژه: بازیافت بررسی تجربی بازیافت کبالت اکسید از باطری های مستعمل [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 1-10]
 • کلید واژه: بیومس شبیه سازی فرآیند پیرولیز انواع مختلف چوب با در نظر گرفتن میزان آلودگی هوا [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 23-30]
 • کلید واژه‌: تب مالت بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره‌های هیدروالکلی‌رازک (Humuluslupulus)، پونه (Menthelongifolia L) و ریحان (Ocimumbasilicum) بر روی باکتری بروسلا‌آبورتوسabortus)‌ (Brucella در شرایط آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 39-47]
 • کلیدواژه: تری‌هالو‌متان‌ها شناسایی و اندازه‌گیری تری هالومتان‌ها در آب شرب با استفاده از میکرو استخراج فاز جامد و کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنج جرمی (مطالعه موردی شهرهای استان مازندران) [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 59-66]
 • کلیدواژه: عسل بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی عسل نواحی مختلف منطقه آزاد ماکو [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 31-37]
 • کلید واژه: کیفیت شیمیایی بررسی کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان ملکان [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 49-57]
 • کنترل آلودگی‌ شبیه سازی فرآیند پیرولیز انواع مختلف چوب با در نظر گرفتن میزان آلودگی هوا [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 23-30]
 • کینوکسالین تهیه ترکیبات کینوکسالین با استفاده از فسفات آهن (III) به عنوان کاتالیزگر سازگار با محیط‌زیست [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 37-41]

گ

 • گازساز گازی‌سازی پسماند و زیست توده و تاثیرات آن بر محیط زیست [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 13-19]
 • گازی‌سازی گازی‌سازی پسماند و زیست توده و تاثیرات آن بر محیط زیست [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 13-19]
 • گاف انرژی مطالعه ساختار و تاثیر‌پذیری ترکیب آسپارژین در حلال با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتوم [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 47-53]
 • گاف انرژی HOMO–LUMO مطالعات نظریه تابعی دانسیته رزورسینول و فنول [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 37-41]
 • گندزدایی بررسی نحوه گندزدایی آب آشامیدنی روستایی استان آذربایجان‌شرقی تبریز [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 21-27]
 • گوانیدینیوم کلرید سنتز 14-آریل-14H-دی بنزو [a,j] زانتن‌ها در حضور گوانیدینیوم کلرید به عنوان یک کاتالیزور آلی در شرایط بدون حلال [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 29-35]

م

 • محیط‌زیست گازی‌سازی پسماند و زیست توده و تاثیرات آن بر محیط زیست [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 13-19]
 • مخازن پالایشگاه تبریز بررسی عوامل و تعیین میزان ضایعات مواد هیدروکربنی مخازن ذخیره شرکت پالایش نفت تبریز ناشی ‏از تبخیر سطحی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 21-35]
 • مخازن ترک‌دار بررسی علل و روش‌های جلوگیری از مخروطی شدن آب و شبیه‌سازی آن در یکی از مخازن گازی ایران با استفاده از نرم‌افزار اکلیپس [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 53-59]
 • مخازن گازی بررسی علل و روش‌های جلوگیری از مخروطی شدن آب و شبیه‌سازی آن در یکی از مخازن گازی ایران با استفاده از نرم‌افزار اکلیپس [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 53-59]
 • مخروطی شدن آب بررسی علل و روش‌های جلوگیری از مخروطی شدن آب و شبیه‌سازی آن در یکی از مخازن گازی ایران با استفاده از نرم‌افزار اکلیپس [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 53-59]
 • مدل‌سازی بررسی عوامل و تعیین میزان ضایعات مواد هیدروکربنی مخازن ذخیره شرکت پالایش نفت تبریز ناشی ‏از تبخیر سطحی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 21-35]
 • میکرو استخراج فاز جامد شناسایی و اندازه‌گیری تری هالومتان‌ها در آب شرب با استفاده از میکرو استخراج فاز جامد و کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنج جرمی (مطالعه موردی شهرهای استان مازندران) [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 59-66]
 • میکروترک بررسی روش‌های مختلف اصلاح سطح پلی دی متیل سیلوکسان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 43-48]
 • میکسر بررسی و بهینه‌سازی عوامل موثر برکیفیت پلی‌استایرن مقاوم [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 17-22]
 • ملکان بررسی کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان ملکان [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 49-57]
 • منطقه آزاد ماکو (ایران) بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی عسل نواحی مختلف منطقه آزاد ماکو [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 31-37]

ن

 • نانواکسید گرافن مطالعه حذف آنتی بیوتیک داکسی سایکلین از محلول‌های آبی با استفاده از نانو اکسید گرافن عامل‌دار شده [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 57-61]
 • نانوذرات سنتز هیدروترمال و خاصیت فوتولومینسانس ترکیب جدید نانوهیبرید آلی- معدنی بر پایه مس، مولیبدن و 4- سیانوپیریدین [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 21-27]
 • نانوذرات مغناطیسی کبالت بررسی تجربی بازیافت کبالت اکسید از باطری های مستعمل [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 1-10]
 • نانوکپسول تولید و بهینه‌سازی نانوکپسول حاوی روغن زنجبیل (Zingiber officinale) بر پایه صمغ عربی و ژلاتین به عنوان یک دیواره پلیمری طبیعی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 55-61]
 • نانوهیبرید آلی–معدنی سنتز هیدروترمال و خاصیت فوتولومینسانس ترکیب جدید نانوهیبرید آلی- معدنی بر پایه مس، مولیبدن و 4- سیانوپیریدین [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 21-27]
 • نرم افزارPHAST شبیه‌سازی الگوی انتشار آلاینده‌های حاصل از فلرینگ پالایشگاه گاز ایلام با استفاده از نرم افزار Phast و تعیین اثرات حاصل از فلرینگ در منطقه [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 61-69]
 • نرم‌افزار Tank بررسی عوامل و تعیین میزان ضایعات مواد هیدروکربنی مخازن ذخیره شرکت پالایش نفت تبریز ناشی ‏از تبخیر سطحی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 21-35]
 • نرم افزار اکلیپس بررسی علل و روش‌های جلوگیری از مخروطی شدن آب و شبیه‌سازی آن در یکی از مخازن گازی ایران با استفاده از نرم‌افزار اکلیپس [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 53-59]
 • نظریه تابعی دانسیته مطالعه ساختار و تاثیر‌پذیری ترکیب آسپارژین در حلال با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتوم [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 47-53]
 • نفت خام بررسی تولید حلال AW- 402 و بهینه‌سازی شرایط تولید آن در شرکت پالایش نفت تبریز [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 43-52]
 • نفتول سنتز 14-آریل-14H-دی بنزو [a,j] زانتن‌ها در حضور گوانیدینیوم کلرید به عنوان یک کاتالیزور آلی در شرایط بدون حلال [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 29-35]
 • نیکل طراحی و توسعه یک حسگر الکتروشیمیایی جدید و کارا با ویژگی اندازه‌گیری نیکل در نمونه‌های آبی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 49-56]

ه

 • هتروآریل سنتز سبز N- هتروآریل فرمامیدها در حضور نانوراکتور Zr-MCM-41 به عنوان یک کاتالیزور نو، ویژه و قابل بازیابی در شرایط بدون حلال [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 29-35]
 • هیدرازین بررسی تجربی بازیافت کبالت اکسید از باطری های مستعمل [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 1-10]
 • هیدروترمال سنتز هیدروترمال و خاصیت فوتولومینسانس ترکیب جدید نانوهیبرید آلی- معدنی بر پایه مس، مولیبدن و 4- سیانوپیریدین [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 21-27]
 • هیدروژل تهیه و شناسایی هیدروژل تودرتو (I.P.N) متاکریلیک ‌اسید/ پلی‌آلیل آمین [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 37-45]
 • هیدروژل نیمه I.P.N تهیه و شناسایی هیدروژل تودرتو (I.P.N) متاکریلیک ‌اسید/ پلی‌آلیل آمین [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 37-45]
 • هیدروژل های PVA/CMC جذب یون مس از پساب های صنعتی توسط هیدروژل های کامپوزیتیبر پایه پلی ونیل الکل و پلی ساکارید [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 1-8]
 • هیدروکسیل‌دارکردن بررسی روش‌های مختلف اصلاح سطح پلی دی متیل سیلوکسان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 43-48]