نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبلیمو سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری مشتقات جدیدی از -Nبنزیلیدن آنیلین در حضور کاتالیزور طبیعی بدون حلال [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 41-46]
 • آلیاژ تهیه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ PET/PEN جهت تولید بطری‌های چند بار مصرف [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-15]
 • آلاینده تاثر دمای سوخت ورودی به کوره بر انتشار آلاینده‌ی NOXبا استفاده از CFD [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 15-19]
 • آلدهید خاک تونسیل به عنوان کاتالیزور ارزان، سریع و مناسب برای احیاء آلدهیدها و کتون‌ها در حضور NaBH3CN [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 1-5]
 • آلودگی انواع روش‌های حذف آلاینده‌های شیمیایی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 25-32]

ا

 • احتراق تاثر دمای سوخت ورودی به کوره بر انتشار آلاینده‌ی NOXبا استفاده از CFD [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 15-19]
 • ارزیابی ریسک ارائه روشی جهت تحلیل ریسک‌های ایمنی در تصفیه خانه نیروگاه‌ها با استفاده از روش ترکیبی FMEA و K-MEANS (مورد مطالعه: تصفیه خانه نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 39-44]
 • ارزیابی کلاسیک ریسک مدل‌سازی مدیریت ریسک عملیات در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با روش فازی (مورد مطالعه:انبار نفت اردبیل) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-24]
 • ایزوترم لانگمویر جذب رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی توسط جلبک سبز کلادوفورا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 25-32]
 • اسانس استخراج، جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در اسانس میوه سرو [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-60]
 • اسانس استخراج، جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در اسانس برگ درخت سرو [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 53-58]
 • اسانس پونه بررسی تاثیر غلظت امولسیفایر روی خواص نانودیسپرسیون‌های اسانس گیاه پونه [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 13-18]
 • استخراج فوق بحرانی بررسی مدل‌های کاربردی در استخراج فوق بحرانی، مکانیزم و پارامترها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 7-14]
 • اکسید روی تهیه هیدروژل‌های نانوکامپوزیت کیتوسان-پلی‌آنیلین-اکسیدروی و بررسی خواص آن‌ها به عنوان سامانه انتقال دارو [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-6]
 • الکل خاک تونسیل به عنوان کاتالیزور ارزان، سریع و مناسب برای احیاء آلدهیدها و کتون‌ها در حضور NaBH3CN [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 1-5]
 • امولسیفایر بررسی تاثیر غلظت امولسیفایر روی خواص نانودیسپرسیون‌های اسانس گیاه پونه [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 13-18]
 • امولسیون‌سازی خودبخودی بررسی تاثیر غلظت امولسیفایر روی خواص نانودیسپرسیون‌های اسانس گیاه پونه [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 13-18]
 • انرژی پایداری نسبی بررسی خواص ترمودینامیکی و خواص کانفورماسیونی سیلواکسان‌ها و مشتقات جایگزین شده این ترکیب با عنصر ژرمانیوم [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 59-66]

ب

 • بازیافت تهیه نانو ذرات نیکل توسط احیای کاتالیست مستعمل بازیافت‌شده از فرآیند هیدروژناسیون روغن گیاهی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 41-45]
 • بنزوئیل پراکساید تهیه سوسپانسیون بنزوئیل پراکساید با محلول‌های پلی وینیل پرولیدون و هیدروکسی اتیل سلولز جهت تولید پلی استایرن انبساطی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 9-12]
 • بوتانل بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحد بازیافت نرمال بوتانل گروه صنایع شفافامد با استفاده از تکنولوژی پینچ [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 47-55]
 • بیودیزل بررسی روش‌های مختلف بارگذاری KOH بر روی پایه کاتالیزور کلینوپتیلولیت در واکنش ترانس‌استریفیکاسیون روغن کاپاریس [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 27-35]

پ

 • پساب‌های صنعتی بررسی مقایسه‌ای توان تجمع زیستی و جذب زیستی باکتری سودوموناس آئروژینوزا در حذف مس از پساب‌های صنعتی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 15-23]
 • پلی اتیلن ترفتالات تهیه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ PET/PEN جهت تولید بطری‌های چند بار مصرف [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-15]
 • پلی اتیلن نفتالات تهیه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ PET/PEN جهت تولید بطری‌های چند بار مصرف [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-15]
 • پلی استایرن انبساطی تهیه سوسپانسیون بنزوئیل پراکساید با محلول‌های پلی وینیل پرولیدون و هیدروکسی اتیل سلولز جهت تولید پلی استایرن انبساطی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 9-12]
 • پلی آنیلین تهیه هیدروژل‌های نانوکامپوزیت کیتوسان-پلی‌آنیلین-اکسیدروی و بررسی خواص آن‌ها به عنوان سامانه انتقال دارو [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-6]
 • پلی وینیل الکل امکان سنجی گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن به عنوان مدل گوگردی در گازوییل به وسیله باکتری سودوموناس ائروژینوزا تثبیت شده بر پلی وینیل الکل [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 29-37]
 • پلی وینیل پرولیدون تهیه سوسپانسیون بنزوئیل پراکساید با محلول‌های پلی وینیل پرولیدون و هیدروکسی اتیل سلولز جهت تولید پلی استایرن انبساطی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 9-12]

ت

 • تجمع زیستی بررسی مقایسه‌ای توان تجمع زیستی و جذب زیستی باکتری سودوموناس آئروژینوزا در حذف مس از پساب‌های صنعتی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 15-23]
 • تصفیه آب ارائه روشی جهت تحلیل ریسک‌های ایمنی در تصفیه خانه نیروگاه‌ها با استفاده از روش ترکیبی FMEA و K-MEANS (مورد مطالعه: تصفیه خانه نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 39-44]
 • تقطیر استخراج، جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در اسانس میوه سرو [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-60]
 • تقطیر استخراج، جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در اسانس برگ درخت سرو [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 53-58]
 • تکنولوژی پینچ بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحد بازیافت نرمال بوتانل گروه صنایع شفافامد با استفاده از تکنولوژی پینچ [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 47-55]

ج

 • جاذب ارزیابی و بررسی کارایی انواع نانو ساختارهای کربنی در حذف نیترات از آب شرب [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 47-55]
 • جذب زیستی بررسی مقایسه‌ای توان تجمع زیستی و جذب زیستی باکتری سودوموناس آئروژینوزا در حذف مس از پساب‌های صنعتی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 15-23]
 • جذب سطحی جذب رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی توسط جلبک سبز کلادوفورا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 25-32]
 • جذب سطحی بررسی حذف رنگ های آزو سانست یلو و کارموزین موجود در محیط های آبی با استفاده از جاذب کیتوزان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-8]
 • جذب سطحی مطالعه‌ی محاسباتی جذب مولکول‌های HCN، CO و ClCN در نانو لوله‌‌ی SiC دارای ناخالصی B به روش DFT [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 21-25]

ح

 • حذف ارزیابی و بررسی کارایی انواع نانو ساختارهای کربنی در حذف نیترات از آب شرب [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 47-55]

خ

 • خاک انواع روش‌های حذف آلاینده‌های شیمیایی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 25-32]
 • خاک اره حذف رنگ متیل گرین از محلول‌های آبی توسط جاذب خاک اره با طراحی آزمایش سطح پاسخ [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 41-52]
 • خاک تونسیل خاک تونسیل به عنوان کاتالیزور ارزان، سریع و مناسب برای احیاء آلدهیدها و کتون‌ها در حضور NaBH3CN [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 1-5]
 • خاموش‌سازی فلورسانس اندازه‌گیری هپارین مبتنی بر اثر خاموش‌سازی آن بر فلورسانس نقاط کوانتومی گرافن [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 19-27]
 • خطر ارائه روشی جهت تحلیل ریسک‌های ایمنی در تصفیه خانه نیروگاه‌ها با استفاده از روش ترکیبی FMEA و K-MEANS (مورد مطالعه: تصفیه خانه نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 39-44]
 • خواص ترمودینامیکی بررسی خواص ترمودینامیکی و خواص کانفورماسیونی سیلواکسان‌ها و مشتقات جایگزین شده این ترکیب با عنصر ژرمانیوم [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 59-66]
 • خواص فیزیکی تهیه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ PET/PEN جهت تولید بطری‌های چند بار مصرف [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-15]
 • خواص کانفورماسیونی بررسی خواص ترمودینامیکی و خواص کانفورماسیونی سیلواکسان‌ها و مشتقات جایگزین شده این ترکیب با عنصر ژرمانیوم [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 59-66]
 • خوشه‌بندی ارائه روشی جهت تحلیل ریسک‌های ایمنی در تصفیه خانه نیروگاه‌ها با استفاده از روش ترکیبی FMEA و K-MEANS (مورد مطالعه: تصفیه خانه نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 39-44]

د

 • دی بنزوتیوفن امکان سنجی گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن به عنوان مدل گوگردی در گازوییل به وسیله باکتری سودوموناس ائروژینوزا تثبیت شده بر پلی وینیل الکل [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 29-37]
 • دودسیل سولفات آهن (III) کاربرد دودسیل سولفات آهن (III) به عنوان کاتالیزگرسبز، قابل بازیابی و دوستدار محیط‌زیست در سنتز2-آمینو-3-سیانو پیریدین‌ها [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 33-39]

ر

 • راندمان مطالعه حذف نیترات از پساب با استفاده از نانو فوتوکاتالیست Fe-TiO2 [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-7]
 • راندمان مطالعه حذف نیترات از پساب با استفاده از نانو فوتوکاتالیست 1 Fe-TiO2 [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 53-60]
 • ریسک بر پایه نگهداری مدل‌سازی مدیریت ریسک عملیات در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با روش فازی (مورد مطالعه:انبار نفت اردبیل) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-24]
 • ریسک عملیات مدل‌سازی مدیریت ریسک عملیات در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با روش فازی (مورد مطالعه:انبار نفت اردبیل) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-24]
 • رفتار رئولوژیکی تهیه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ PET/PEN جهت تولید بطری‌های چند بار مصرف [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-15]
 • رنگ بازیک بنفش 16 بررسی شرایط بهینه در سنتز نانوذرات مغناطیسی سه جزیی با استفاده از طراحی آزمایش پاسخ سطح ((RSM جهت حذف رنگ‌های صنعتی از محلول‌های آبی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 33-40]
 • رنگ متیل گرین حذف رنگ متیل گرین از محلول‌های آبی توسط جاذب خاک اره با طراحی آزمایش سطح پاسخ [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 41-52]
 • رهایش دارو تهیه هیدروژل‌های نانوکامپوزیت کیتوسان-پلی‌آنیلین-اکسیدروی و بررسی خواص آن‌ها به عنوان سامانه انتقال دارو [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-6]
 • روش تابعی چگالی مطالعه‌ی محاسباتی جذب مولکول‌های HCN، CO و ClCN در نانو لوله‌‌ی SiC دارای ناخالصی B به روش DFT [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 21-25]
 • روش جابه‌جایی حلال بررسی تاثیر غلظت امولسیفایر روی خواص نانودیسپرسیون‌های اسانس گیاه پونه [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 13-18]
 • روش فازی مدل‌سازی مدیریت ریسک عملیات در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با روش فازی (مورد مطالعه:انبار نفت اردبیل) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-24]
 • روش کروماتوگرافی گازی استفاده از گرافیت جهت بررسی وجود هیدروکربن‌های آروماتیک در رب‌های گوجه‌فرنگی‌ بسته‌بندی شده [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 7-14]
 • روغن کاپاریس بررسی روش‌های مختلف بارگذاری KOH بر روی پایه کاتالیزور کلینوپتیلولیت در واکنش ترانس‌استریفیکاسیون روغن کاپاریس [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 27-35]

س

 • سانست یلو بررسی حذف رنگ های آزو سانست یلو و کارموزین موجود در محیط های آبی با استفاده از جاذب کیتوزان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-8]
 • سدیم سیانوبورو هیدرید خاک تونسیل به عنوان کاتالیزور ارزان، سریع و مناسب برای احیاء آلدهیدها و کتون‌ها در حضور NaBH3CN [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 1-5]
 • سرو استخراج، جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در اسانس میوه سرو [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-60]
 • سرو استخراج، جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در اسانس برگ درخت سرو [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 53-58]
 • سرویس جانبی بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحد بازیافت نرمال بوتانل گروه صنایع شفافامد با استفاده از تکنولوژی پینچ [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 47-55]
 • سل ژل مطالعه حذف نیترات از پساب با استفاده از نانو فوتوکاتالیست Fe-TiO2 [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-7]
 • سل ژل مطالعه حذف نیترات از پساب با استفاده از نانو فوتوکاتالیست 1 Fe-TiO2 [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 53-60]
 • سیلوکسان بررسی خواص ترمودینامیکی و خواص کانفورماسیونی سیلواکسان‌ها و مشتقات جایگزین شده این ترکیب با عنصر ژرمانیوم [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 59-66]
 • سنتز تک ظرف کاربرد دودسیل سولفات آهن (III) به عنوان کاتالیزگرسبز، قابل بازیابی و دوستدار محیط‌زیست در سنتز2-آمینو-3-سیانو پیریدین‌ها [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 33-39]
 • سینتیک جذب سطحی جذب رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی توسط جلبک سبز کلادوفورا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 25-32]
 • سودوموناس آئروژینوزا بررسی مقایسه‌ای توان تجمع زیستی و جذب زیستی باکتری سودوموناس آئروژینوزا در حذف مس از پساب‌های صنعتی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 15-23]
 • سودوموناس آئروژینوزا امکان سنجی گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن به عنوان مدل گوگردی در گازوییل به وسیله باکتری سودوموناس ائروژینوزا تثبیت شده بر پلی وینیل الکل [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 29-37]
 • سورفکتانت سنتز نانو ذرات منگنز دی اکسید از نانوکمپلکس {[Mn(pyzdc) (H2O)2]x. 2xH2O} [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 37-40]
 • سوسپانسیون تهیه سوسپانسیون بنزوئیل پراکساید با محلول‌های پلی وینیل پرولیدون و هیدروکسی اتیل سلولز جهت تولید پلی استایرن انبساطی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 9-12]

ش

 • شیمیایی انواع روش‌های حذف آلاینده‌های شیمیایی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 25-32]
 • شیمی سبز خاک تونسیل به عنوان کاتالیزور ارزان، سریع و مناسب برای احیاء آلدهیدها و کتون‌ها در حضور NaBH3CN [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 1-5]
 • شیمی سبز سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری مشتقات جدیدی از -Nبنزیلیدن آنیلین در حضور کاتالیزور طبیعی بدون حلال [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 41-46]

ط

 • طراحی آزمایش پاسخ سطح (RSM) بررسی شرایط بهینه در سنتز نانوذرات مغناطیسی سه جزیی با استفاده از طراحی آزمایش پاسخ سطح ((RSM جهت حذف رنگ‌های صنعتی از محلول‌های آبی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 33-40]
 • طراحی الگوریتم سریع بررسی بهبود شاخص‌های عملکردی مبدل‌های حرارتی با استفاده از ترکیب نانوسیالات و نوارهای تابیده به کمک الگوریتم طراحی سریع [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 57-65]
 • طراحی سطح پاسخ حذف رنگ متیل گرین از محلول‌های آبی توسط جاذب خاک اره با طراحی آزمایش سطح پاسخ [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 41-52]

ع

 • عملیات فرآیندی مدل‌سازی مدیریت ریسک عملیات در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با روش فازی (مورد مطالعه:انبار نفت اردبیل) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-24]

ف

 • فرمالدهید سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری کمپلکس های جدید کبالت (II) به همراه لیگاند بیس (2-هیدروکسی-3-نیتروفنیل) متان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 45-51]
 • فعالیت ضد باکتری سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری مشتقات جدیدی از -Nبنزیلیدن آنیلین در حضور کاتالیزور طبیعی بدون حلال [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 41-46]
 • فعالیت ضد باکتری سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری کمپلکس های جدید کبالت (II) به همراه لیگاند بیس (2-هیدروکسی-3-نیتروفنیل) متان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 45-51]

ک

 • کاتالیزگر کاربرد دودسیل سولفات آهن (III) به عنوان کاتالیزگرسبز، قابل بازیابی و دوستدار محیط‌زیست در سنتز2-آمینو-3-سیانو پیریدین‌ها [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 33-39]
 • کاتالیزور سولفوریک اسید سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری کمپلکس های جدید کبالت (II) به همراه لیگاند بیس (2-هیدروکسی-3-نیتروفنیل) متان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 45-51]
 • کاتالیست مستعمل تهیه نانو ذرات نیکل توسط احیای کاتالیست مستعمل بازیافت‌شده از فرآیند هیدروژناسیون روغن گیاهی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 41-45]
 • کاتالیست هتروژن قلیایی بررسی روش‌های مختلف بارگذاری KOH بر روی پایه کاتالیزور کلینوپتیلولیت در واکنش ترانس‌استریفیکاسیون روغن کاپاریس [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 27-35]
 • کارموزین بررسی حذف رنگ های آزو سانست یلو و کارموزین موجود در محیط های آبی با استفاده از جاذب کیتوزان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-8]
 • کاهش خاک تونسیل به عنوان کاتالیزور ارزان، سریع و مناسب برای احیاء آلدهیدها و کتون‌ها در حضور NaBH3CN [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 1-5]
 • کاهش شیمیایی تهیه نانو ذرات نیکل توسط احیای کاتالیست مستعمل بازیافت‌شده از فرآیند هیدروژناسیون روغن گیاهی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 41-45]
 • کیتوزان بررسی حذف رنگ های آزو سانست یلو و کارموزین موجود در محیط های آبی با استفاده از جاذب کیتوزان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-8]
 • کیتوسان تهیه هیدروژل‌های نانوکامپوزیت کیتوسان-پلی‌آنیلین-اکسیدروی و بررسی خواص آن‌ها به عنوان سامانه انتقال دارو [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-6]
 • کتون خاک تونسیل به عنوان کاتالیزور ارزان، سریع و مناسب برای احیاء آلدهیدها و کتون‌ها در حضور NaBH3CN [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 1-5]
 • کربن دی‌اکسید بررسی مدل‌های کاربردی در استخراج فوق بحرانی، مکانیزم و پارامترها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 7-14]
 • کلادوفورا جذب رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی توسط جلبک سبز کلادوفورا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 25-32]
 • کلینوپتیلولیت بررسی روش‌های مختلف بارگذاری KOH بر روی پایه کاتالیزور کلینوپتیلولیت در واکنش ترانس‌استریفیکاسیون روغن کاپاریس [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 27-35]
 • کنسرو رب گوجه‌فرنگی استفاده از گرافیت جهت بررسی وجود هیدروکربن‌های آروماتیک در رب‌های گوجه‌فرنگی‌ بسته‌بندی شده [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 7-14]
 • کوره تاثر دمای سوخت ورودی به کوره بر انتشار آلاینده‌ی NOXبا استفاده از CFD [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 15-19]

گ

 • گازوئیل امکان سنجی گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن به عنوان مدل گوگردی در گازوییل به وسیله باکتری سودوموناس ائروژینوزا تثبیت شده بر پلی وینیل الکل [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 29-37]
 • گوگردزدایی زیستی امکان سنجی گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن به عنوان مدل گوگردی در گازوییل به وسیله باکتری سودوموناس ائروژینوزا تثبیت شده بر پلی وینیل الکل [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 29-37]

م

 • مبدل حرارتی بررسی بهبود شاخص‌های عملکردی مبدل‌های حرارتی با استفاده از ترکیب نانوسیالات و نوارهای تابیده به کمک الگوریتم طراحی سریع [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 57-65]
 • متیلن بلو جذب رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی توسط جلبک سبز کلادوفورا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 25-32]
 • متوسط κ ارائه روشی جهت تحلیل ریسک‌های ایمنی در تصفیه خانه نیروگاه‌ها با استفاده از روش ترکیبی FMEA و K-MEANS (مورد مطالعه: تصفیه خانه نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 39-44]
 • مدل ریاضی بررسی مدل‌های کاربردی در استخراج فوق بحرانی، مکانیزم و پارامترها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 7-14]
 • مدل مرکب مرکزی (CCD) حذف رنگ متیل گرین از محلول‌های آبی توسط جاذب خاک اره با طراحی آزمایش سطح پاسخ [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 41-52]
 • مس بررسی مقایسه‌ای توان تجمع زیستی و جذب زیستی باکتری سودوموناس آئروژینوزا در حذف مس از پساب‌های صنعتی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 15-23]
 • مسطح مربعی سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری کمپلکس های جدید کبالت (II) به همراه لیگاند بیس (2-هیدروکسی-3-نیتروفنیل) متان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 45-51]
 • مشتقات آنیلین سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری مشتقات جدیدی از -Nبنزیلیدن آنیلین در حضور کاتالیزور طبیعی بدون حلال [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 41-46]
 • مشتقات بنزآلدهید سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری مشتقات جدیدی از -Nبنزیلیدن آنیلین در حضور کاتالیزور طبیعی بدون حلال [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 41-46]
 • مشتق‌های پیریدین کاربرد دودسیل سولفات آهن (III) به عنوان کاتالیزگرسبز، قابل بازیابی و دوستدار محیط‌زیست در سنتز2-آمینو-3-سیانو پیریدین‌ها [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 33-39]
 • مواد نگهدارنده استفاده از گرافیت جهت بررسی وجود هیدروکربن‌های آروماتیک در رب‌های گوجه‌فرنگی‌ بسته‌بندی شده [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 7-14]

ن

 • نانو اکسید منگنز سنتز نانو ذرات منگنز دی اکسید از نانوکمپلکس {[Mn(pyzdc) (H2O)2]x. 2xH2O} [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 37-40]
 • نانوذرات سه جزیی بررسی شرایط بهینه در سنتز نانوذرات مغناطیسی سه جزیی با استفاده از طراحی آزمایش پاسخ سطح ((RSM جهت حذف رنگ‌های صنعتی از محلول‌های آبی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 33-40]
 • نانوذرات مغناطیسی بررسی شرایط بهینه در سنتز نانوذرات مغناطیسی سه جزیی با استفاده از طراحی آزمایش پاسخ سطح ((RSM جهت حذف رنگ‌های صنعتی از محلول‌های آبی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 33-40]
 • نانو ذرات نیکل تهیه نانو ذرات نیکل توسط احیای کاتالیست مستعمل بازیافت‌شده از فرآیند هیدروژناسیون روغن گیاهی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 41-45]
 • نانو ساختارهای کربنی ارزیابی و بررسی کارایی انواع نانو ساختارهای کربنی در حذف نیترات از آب شرب [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 47-55]
 • نانوسیالات بررسی بهبود شاخص‌های عملکردی مبدل‌های حرارتی با استفاده از ترکیب نانوسیالات و نوارهای تابیده به کمک الگوریتم طراحی سریع [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 57-65]
 • نانوفتوکاتالیست مطالعه حذف نیترات از پساب با استفاده از نانو فوتوکاتالیست Fe-TiO2 [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-7]
 • نانوفتوکاتالیست مطالعه حذف نیترات از پساب با استفاده از نانو فوتوکاتالیست 1 Fe-TiO2 [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 53-60]
 • نانوکامپوزیت تهیه هیدروژل‌های نانوکامپوزیت کیتوسان-پلی‌آنیلین-اکسیدروی و بررسی خواص آن‌ها به عنوان سامانه انتقال دارو [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-6]
 • نانوکمپلکس سنتز نانو ذرات منگنز دی اکسید از نانوکمپلکس {[Mn(pyzdc) (H2O)2]x. 2xH2O} [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 37-40]
 • نانولوله SiC مطالعه‌ی محاسباتی جذب مولکول‌های HCN، CO و ClCN در نانو لوله‌‌ی SiC دارای ناخالصی B به روش DFT [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 21-25]
 • نیترات ارزیابی و بررسی کارایی انواع نانو ساختارهای کربنی در حذف نیترات از آب شرب [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 47-55]
 • نرم‌افزار دیزاین اکسپرت (Design Expert) حذف رنگ متیل گرین از محلول‌های آبی توسط جاذب خاک اره با طراحی آزمایش سطح پاسخ [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 41-52]
 • نفت انواع روش‌های حذف آلاینده‌های شیمیایی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 25-32]
 • نقاط کوانتومی گرافن اندازه‌گیری هپارین مبتنی بر اثر خاموش‌سازی آن بر فلورسانس نقاط کوانتومی گرافن [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 19-27]
 • نمودار مرکب بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحد بازیافت نرمال بوتانل گروه صنایع شفافامد با استفاده از تکنولوژی پینچ [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 47-55]
 • نوارهای تابیده بررسی بهبود شاخص‌های عملکردی مبدل‌های حرارتی با استفاده از ترکیب نانوسیالات و نوارهای تابیده به کمک الگوریتم طراحی سریع [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 57-65]

ه

 • هپارودیک اندازه‌گیری هپارین مبتنی بر اثر خاموش‌سازی آن بر فلورسانس نقاط کوانتومی گرافن [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 19-27]
 • هیدروکربن‌های آروماتیک استفاده از گرافیت جهت بررسی وجود هیدروکربن‌های آروماتیک در رب‌های گوجه‌فرنگی‌ بسته‌بندی شده [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 7-14]
 • هیدروکسی اتیل سلولز تهیه سوسپانسیون بنزوئیل پراکساید با محلول‌های پلی وینیل پرولیدون و هیدروکسی اتیل سلولز جهت تولید پلی استایرن انبساطی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 9-12]