راهنمای نویسندگان

الگوی نگارش مقاله برای مجله شیمی و محیط زیست

                                                                               

نویسنده اول(نویسنده مسئول)

گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران

Email: mailto:H-amiri_7@yahoo.com

 

نویسنده دوم

گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران

Email: Ramin.zadghaffari@yahoo.com

 

 

چکیده

نوشتار حاضر، فرمت مورد نیاز برای مقالات علمی- پژوهشی جهت ارائه  در مجله شیمی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحداهر را توضیح می­دهد. این شیوه­نامه بر اساس برخی از قابلیت­های موجود در نرم افزار 2007 Microsoft-Word و بالاتر تهیه شده و نکته­ی مهمی که لازم است برای تهیه­ی نسخه­ی آماده به چاپ مورد توجه قرار گیرد، تعریف شیوه­های مورد نیاز برای کلیه­ی قسمت­های مقاله، در این نمونه می­باشد و مولفان می­توانند با استفاده از این فایل، به سرعت فایل مقاله خود را مطابق با اندازه فونت و حاشیه مورد نیاز مجله تطبیق دهند. چکیده مقاله حتماً بایستی کمتر از 200 کلمه باشد؛ وابستگی سازمانی تمامی نویسندگان بایستی به‌طور کامل نوشته شده و به صورت نمونه ارائه شده قرار داده شود. مطالب مربوط به مقدمه مقاله و قسمت های بعدی، به ترتیب از صفحه دوم آورده شود. نام نویسندگان و آدرس پست الکترونیکی طرف مکاتبه به‌صورت ارائه شده و بدون ذکر عنوان مانند دکتر، مهندس و ... نوشته ­شود

 

کلمات کلیدی: نحوه نگارش مقاله، آمار، کاربردی


1-مقدمه

نوشتار حاضر روش آماده کردن مقالات علمی- پژوهشی را برای همایش ملی آمار کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز توضیح می­دهد. این شیوه­نامه بر اساس برخی از قابلیت­های موجود در نرم افزار 2007 Microsoft-Word و بالاتر تهیه شده و نکته­ی مهمی که لازم است برای تهیه­ی نسخه­ی آماده به چاپ مورد توجه قرار گیرد تعریف شیوه­های مورد نیاز برای کلیه­ی قسمت­های مقاله، در این نمونه می­باشد و مولفان می­توانند با استفاده از آن­ها به سرعت فایل مقاله خود را با شیوه­ی مورد نظر تطبیق دهند.

- اندازه­ی صفحات باید برابر A4 و حدود بالا، پایین، چپ و راست صفحه برابر 5/2 سانتی­متر ­باشد.( توصیه می شود که از این فایل، به عنوان فرمت و قالب اصلی مقاله استفاده شده و مطالب و محتویات تحقیق، در قسمت های مورد نظر و با مشخصات و فونت خواسته شده، کپی شود)

- مقاله باید به صورت تک ستونی نوشته شود.

- قلم فارسی B Zar و قلم لاتین Times New Roman ­باشد.

- اندازه قلم نوشتاری متن باید 12  ­باشد.

- اندازه قلم نوشتاری در بقیه بخش ها مطابق نمونه ارائه شده باید باشد.

هر مقاله بایستی شامل بخش­های اصلی عنوان، چکیده، کلمات کلیدی، مقدمه، ابزار و روش، یافته­ها، نتیجه­گیری و منابع باشد. سایر بخش­ها مانند سپاس­گزاری، ضمایم و زیرنویس­ها اختیاری است.

در ذیل عناوین کلی با ذکر توضیحات مختصر آورده شده است:

 

الف- عنوان و نویسندگان

عنوان مقاله باید تمام ویژگی کار تحقیقاتی را نشان دهد. نام نویسندگان و آدرس پست الکترونیکی مطابق با نمونه آورده

 

شده در فایل جاری و بدون ذکر عنوان مانند دکتر، مهندس و ... نوشته ­شود.

 

چکیده: دستورالعمل اساسی تهیه­ی مقاله برای مقاله شیمی و محیط زیست ارایه گردیده است. چکیده با حداکثر 200 کلمه در یک پاراگراف محدود می­شود و نمی­تواند شامل معادلات، شکل­ها، جدول­ها یا مراجع باشد. چکیده باید به طور فشرده آنچه انجام شده، نحوه­ی انجام آن، نتایج اساسی و اهمیت آن­ها را بیان کند.

 

کلمات کلیدی: بین سه تا هفت واژه و با ویرگول از هم جدا شوند.

 

2-ابزار و روش

در این قسمت ابزار گردآوری داده­ها به همراه روایی و پایایی آن و شیوه­ی تجزیه و تحلیل داده­ها آورده می­شود.

 

3- یافته ها

یافته­های حاصل از مقاله در این قسمت نوشته می­شود.

 

 

4- شکل و جداول

شکل و جدول باید در وسط ستون قرار گیرد و داری یک شماره باشد که شماره­ها به صورت 1، 2 و ... می­باشد و از شماره­گذاری مطابق بخش خودداری شود. تمام شکل­ها و جدول­ها باید با ذکر شماره در متن مورد ارجاع قرار گیرند و از نوشتن عبارتی مانند جدول زیر و یا شکل زیر اجتناب شود. از آوردن کلیه­ی شکل­ها در انتهای مقاله و قبل از مراجع خودداری شود.

 

 

 

 

 

شکل 1:توضیحات شکل ارائه شده نوشته شود.

 


 

جدول 1: توضیح جدول ارائه شده نوشته شود.

 

 

الف

ب

ج

1

140

110

130

2

150

120

140

3

160

130

150

 

 

کلیه­ی شکل­ها و جدول­ها باید خوانا و دارای عنوان باشند و بعد از اشاره شدن در متن مقاله آورده شوند. عنوان جدول در بالای جدول و عنوان شکل در پایین شکل با فونت 10 نازک نوشته شود.

بعد و قبل از هر شکل و جدول قرار دادن یک خط فاصله لازم است. شکل و جدول باید به طور واضح و مشخص باشد تا خواننده بدون هیچ مشکلی بتواند به آن مراجعه نماید. شکل ها باید با در هر دو بعد داری عنوان و نیز واحد مورد استفاده برای اندازه گیری باشند.

 

5- بحث و نتیجه گیری

در بخش نتیجه­گیری، نکات مهم انجام شده در کار به صورت خلاصه مرور و نتایج بدست آمده توضیح داده شوند. در این بخش سهم علمی مقاله باید دقیقاً بیان شود و از تکرار قسمت چکیده در این بخش خودداری شود. در قسمت نتیجه­گیری می­توان به نکات مبهم و

 

قابل پژوهش جدید اشاره کرد و یا گسترش موضوع بحث را به زمینه­های دیگر پیشنهاد داد.

 

6-سپاسگذاری

درصورت لزوم می‌توانید از افراد یا سازمان‌هایی که شما را در انجام پژوهش خود یاری کرده‌اند در این قسمت  سپاس­گزاری کنید.

 

 

مراجع

 

[1] B. Danon, E.-S. Cho, W. de Jong, D.J.E.M. Roekaerts, Numerical investigation of burner positioning effects in a multi-burner flameless combustion furnace. Applied Thermal Engineering, 31 (2011) 3885-3896.

 

[2] W.H. Yang, W. Blasiak, Numerical simulation of properties of a LPG flame with high-temprature air, International Journal of Thermal Science, 44(2005) 973-985.

 

[3].FLUENT, FLUENT 6.3 User's Guide, Lebanon, NH 03766, September 2006

 

 

[4] A. O. Nieckele, M. F. Naccache, M. S. P. Gomes, Combustion performance of an aluminium melting furnace operating with natural gas and liquid fuel, Applied Thermal Engineering, 31 (2011) 841-851.

 

 

فرمت قابل قبول برای ارسال اصل مقاله فایل word 2003 و همچنین به صورت فایل pdf شده است. لذا از ارسال مقاله به فرمت­های دیگر،‌ خودداری نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

سال چهارم، شماره‌ی 16

تابستان 1392،  صفحات 60-57

 

 

 


­­


 

   دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

    فصلنامه‌ی کاربرد شیمی در محیط زیست

 

 

 

Manuscript Template for the Journal of Application of chemistry in environment

Author1 1, Author2 2

1. Department of Electrical Engineering. Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran

Email: first.author@hostname1.org  (Corresponding author)

 

2. Name of Institution/Department, City, Country,

Email: second.author@hostname2.org.

ABSTRACT

Basic guidelines for the preparation of a technical work for the Journal of application of chemistry in environment are presented. This document is itself an example of the desired layout (inclusive of this abstract) and can be used as a template. The document contains information regarding desktop publishing format, type sizes, and typefaces. Style rules are provided, which explain how to handle equations, units, figures, tables, abbreviations, and acronyms. Sections are also devoted to the preparation of acknowledgments, appendices and references. The abstract is limited to 200 words, and cannot contain equations, figures, tables, or references.

 

KEYWORDS: At least four key words or phrases in alphabetical order, separated by commas.

 

Keywords: water, Chlorination, sampling.