دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، پاییز 1398 
1. تصفیه پساب صنایع لبنی با روش ازناسیون: طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ

صفحه 1-7

علی مهری زاد؛ اکبر حاجی پور؛ فهیمه درخشان فرد؛ لیلا امیرخانی


2. بررسی اهمیت و نقش جلبک‌های دریایی‌ در صنعت و کاربردهای دارویی و زیست‌محیطی آنها

صفحه 9-17

نیما محمدنژاد خیاوی؛ حجت اقبال؛ ندا جهانی؛ مهدی احمدی سابق؛ زهره قاضی طباطبایی