بررسی کیفیت آب آشامیدنی شهرستان گوگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آب همواره مقادیری املاح، مواد معلق و گازهای محلول همراه خود دارد.آب در انتقال و انتشار بسیاری از بیماری­های مهم میکروبی، ویروسی و انگلی نقش اساسی دارد. اصولا هیج آبی را نمی­توان قبل از بررسی میزان پارامترهای فیزیک وشیمیایی و اندیکس میکروبی آن با اطمینان خاطر به مصرف شرب رساند. به دلیل بروز ضایعات غیر قابل جبران در اثر ناخالصی­های شیمیایی موجود در آب شرب به میزان بیش­تر از مجاز و تامین سلامت مردم دلیل عمده بررسی موضوع بوده است.

کلیدواژه‌ها