بررسی نحوه گندزدایی آب آشامیدنی روستایی استان آذربایجان شرقی تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

تأمین آب آشامیدنی سالم برای جوامع بشری از اهمیتی حیاتی برخوردار است. هدف از این مطالعه تعیین اهمیت و عملکرد کلرزنی در شبکه توزیع آب آشامیدنی در میزان مطلوبیت کیفیت میکروبی و وضعیت کلرزنی در شهرستان تبریز و روستاهای اطراف آن می‌باشد. این مطالعه توصیفی-تحلیلی و بررسی محیطی و کتابخانه­ای و اطلاعات لازم با استفاده از داده­های جمع آوری شده از سایر مقالات و شرکت آب و فاضلاب شهرستان تبریز تهیه شده و پس از اخذ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی نشان داد روش کلرزنی مورد استفاده در روستاها از نوع کلرزنی مایعی و یا روش کوزه­ای است. در روش مایعی تزریق کلر با فشار انجام می­شود. نوع کلر استفاده شده پرکلرین بصورت پودر یا کریستال است. 5/95 درصد جمعیت روستایی استان آذربایجان شرقی از تاسیسات آب بهره­مند می­باشند. روزانه مراحل مختلفی همچون کلرزنی، کلرسنجی، نمونه­برداری و آزمایش در آزمایشگاه 7 گانه سطح استان انجام می­شود تا مردم با خیالی آسوده از آبی سالم بهره مند گردند .مرکز بهداشت نیز همواره ناظر بر عملکرد شرکت بوده و مجاری تامین آب و ورود و خروج آب را کنترل می­کند تا آب تامین شده، عاری از  هرگونه آلودگی باشد . از مجموع 127 روستای بالای 20 خانوار فاقد لوله کشی، لوله کشی 95 روستا درقالب مجتمع­های روستایی و یا تک روستایی در حال اجرا می­باشد. حدود 400 روستا یعنی 20 درصد جمعیت استان دارای تاسیسات آب بوده ولی تحت پوشش این شرکت نیست .با توجه به اینکه در سال­های اخیر امر مهم کلرزنی مخازن آب روستایی به شرکت آب و فاضلاب روستایی محول شده و شاید آب­داران محترم این شرکت ضرورت مسأله را به خوبی درک نکرده­اند، در بسیاری از روستاهای کشور که تحت پوشش این شرکت هستند بایستی به کلرزنی اهمیت بیش­تری داده گردد و همچنین روستاهایی که تحت پوشش این شرکت نیستند عملاً در بلاتکلیفی قرار گرفته­اند و ارگانی مسؤولیت کلرزنی را به عهده نمی­گیرد که لازم است در این خصوص هر چه سریع­تر تصمیمات مناسب و کاربردی اتخاذ شود.

کلیدواژه‌ها