بررسی اهمیت و نقش جلبک‌های دریایی‌ در صنعت و کاربردهای دارویی و زیست‌محیطی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز ، ایران

2 گروه فیتوشیمی، مرکز تحقیقات علوم پایه، دانشگاه تبریز، ایران.

3 دکترای عمومی دندانپزشکی، بخش تحقیق و توسعه، شرکت دانش‌بنیان پژوهشگران داروی سبز، مشکین‌شهر، ایران

4 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران.

5 گروه شیمی کاربردی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

شناسایی دریاها موجب شده است که فرآورده های بسیاری برای انسان حاصل شود، یکی از این فرآورده ها جلبک ها هستند که به زندگی روزانه بشر فواید بسیاری می رسانند. بررسی تکنولوژی و جنبه‌های اقتصادی تولید جلبک‌ها نشان می‌دهد که از آن‌ها در جنبه‌های مختلف تولید مواد می‌توان استفاده کرد. جلبک ها به علت سرشار بودن از مواد معدنی،‌ویتامین ها،‌ هیدرات های کربن، و پروتئین ها که در درون سلول ها و یا در دیواره سلول ها وجود دارند،‌مورد استفاده غذایی انسانها قرار می گیرند. همچنین جلبک ها به دلیل دارا بودن ترکیبات ویژه پلی ساکاریدی و نیز ترکیبات دارویی خاص، دارای کاربرد های وسیعی در این زمینه هستند. هدف از این مطالعه بررسی اهمیت و نقش جلبک‌های دریایی در صنعت و کاربردهای دارویی و زیستی آنها می‌باشد. بنابراین در این مطالعه مروری، نقش و عملکرد جلبک‌های دریایی در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، پزشکی و همچنین نقش آن‌ها در محیط زیست مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها