تعیین ویژگی و حذف آلاینده های موجود در فاضلاب صنایع سرم سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران

2 عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده

تصفیه فاضلاب چه در بعد صنعتی و چه شهری به دلیل استفاده از تجهیزات گران قیمت و مسائل مربوط به بهره برداری، مشکلات فراوانی را به همراه دارد. تصفیه فاضلاب صنایع دارویی، گسترة وسیعی از روش‌های تصفیه فاضلاب‌هایی است که نه تنها در ساختار، بلکه در دامنه، به واسطه تنوع روش‌های تصفیه، تنوع دستگاه‌های تصفیه کننده، تنوع فصول و حتی زمان تفاوت دارند. در این تحقیق، ابتدا آنالیز پساب شرکت سرم سازی بعد از تصفیه بیولوژیکی در طول یک سال مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به بالا بودن میزان COD در برخی ماه های سال، کاهش COD پساب شرکت سرم سازی بعد از تصفیه بیولوژیکی و در مرحله تصفیه تکمیلی با استفاده از منعقدکننده آهک بررسی شد. مدلسازی و بهینه سازی فرآیند حذف COD با استفاده از طراحی آزمایش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مقدار بهینه راندمان حذف COD در مدت زمان 9/18 دقیقه، pH برابر 6/5 و مقدار منعقد کننده 2 گرم بر لیتر بدست آمد که، در حدود 51% بود. در این تحقیق، مدلسازی انجام گرفته برای فرآیند انعقاد با استفاده از روش رویه پاسخ، تطابق خوبی با داده های تجربی داشت.

کلیدواژه‌ها