تهیه و شناسایی کوهیدروژل (وینیل پیرولیدون- متاکریلیک اسید) به روش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هیدروژل­ها پلیمرهای سه بعدی هستند که در آب حل نمی­شوند بلکه تورم می­یابند. یکی از مهم­ترین ویژگی فیزیکی هیدروژل­ها تورم آن­ها در آب است. پلی وینیل پیرولیدون به علت زیست سازگار بودنش کاربردهای وسیعی دارد. متاکریلیک اسید به علت دارا بودن گروه COOH نیز کاربردهای زیادی دارد. در این پروژه با استفاده از پلیمریزاسیون رادیکال آزاد در دمای 65 درجه سانتی­گراد و مدت 5 ساعت و 45 دقیقه با استفاده از A.I.B.N  به عنوان آغازگر و متیلن بیس آکریل آمید به عنوان عامل شبکه­ساز، کوهیدروژل­های (وینیل پیرولیدون-متاکریلیک اسید) تهیه شدند سپس در pH­های مختلف و دماهای مختلف و شدت یون­های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند و ماکزیمم تورم در 12pH=  و در نسبت 1:1 برابر8000 % و مینیمم تورم در 2pH= در نسبت 1:2 به­دست آمد. برای شناسایی ساختاری از FTIR و شناسایی حرارتی از T.G.A استفاده شد و ماکزیمم تخریب برای این کوهیدروژل ها در دمای 75 درجه سانتی­گراد در اثر کثرت تورم بود.

کلیدواژه‌ها