بررسی نحوه گندزدایی آب آشامیدنی روستایی استان آذربایجان‌شرقی تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تأمین آب آشامیدنی سالم برای جوامع بشری از اهمیتی حیاتی برخوردار است. هدف از این مطالعه تعیین اهمیت و عملکرد کلرزنی در شبکه توزیع آب آشامیدنی در میزان مطلوبیت کیفیت میکروبی و وضعیت کلرزنی در شهرستان تبریز و روستاهای اطراف آن می‌باشد .این مطالعه توصیفی-تحلیلی و بررسی محیطی و کتابخانه­ای و اطلاعات لازم با استفاده از داده­های جمع­آوری شده از سایر مقالات و شرکت آب و فاضلاب شهرستان تبریز تهیه شده و پس از اخذ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی نشان داد روش کلرزنی مورداستفاده در روستاها ازنوع کلرزنی مایعی و یا روش کوزه­ای است. درروش مایعی تزریق کلر با فشار انجام می­شود. نوع کلر استفاده شده پرکلرین به­صورت پودر یا کریستال است.  5/95 درصد جمعیت روستایی استان آذربایجان شرقی از تاسیسات آب بهره­مند می­باشند. روزانه مراحل مختلفی همچون کلرزنی، کلرسنجی، نمونه برداری و آزمایش در آزمایشگاه 7 گانه سطح استان انجام می­شود تا مردم با خیالی آسوده از آبی سالم بهره­مندگردند .مرکز بهداشت نیز همواره ناظر بر عملکرد شرکت بوده و مجاری تامین آب و ورود و خروج آب را کنترل می­کند تا آب تامین شده، عاری از  هرگونه آلودگی باشد . از مجموع 127 روستای بالای 20 خانوار فاقد لوله­کشی، لوله کشی 95 روستا در قالب مجتمع­های روستایی و یا تک روستایی در حال اجرا می­باشد. حدود 400 روستا یعنی 20 درصد جمعیت استان دارای تاسیسات آب بوده ولی تحت پوشش این شرکت نیست .با توجه به این­که در سال­های اخیر امر مهم کلرزنی مخازن آب روستایی به شرکت آب و فاضلاب روستایی محول شده و شاید آبداران محترم این شرکت ضرورت مسأله را به خوبی درک نکرده­اند، در بسیاری از روستاهای کشور که تحت پوشش این شرکت هستند بایستی به کلرزنی اهمیت بیش­تری داده گردد و همچنین روستاهایی که تحت پوشش این شرکت نیستند عملاً در بلاتکلیفی قرار گرفته اند و ارگانی مسؤولیت کلرزنی را به عهده نمی­گیرد که لازم است در این خصوص هر چه سریع­تر تصمیمات مناسب و کاربردی اتخاذ شود.

کلیدواژه‌ها