گازی‌سازی پسماند و زیست توده و تاثیرات آن بر محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مطالعات و محاسبات نشان داده که از 2/1 کیلوگرم بیومس، حدود 1 کیلو وات الکتریسیته، 5/2 مترمکعب سین گاز و به­صورت کمینه 4000 کیلو ژول بر متر مکعب انرژی گرمایی حاصل می‌گردد. به دلیل غیرمصرفی بودن ضایعات کشاورزی و زیست توده­های مشابه که ارزش چندانی ندارد و مشکلات زیست محیطی را به همراه دارند در نتیجه تولید انرژی الکتریکی یا حرارتی بسیار ارزان قیمت به­واسطه گاز تولید شده امکان­پذیر است، همچنین استفاده از این ضایعات در فرآیند تولید انرژی و احداث نیروگاه­های‌ زیست توده می‌تواند در صنعت کشاورزی، بازیافت و مورد استفاده قرار گیرد. از این رو تاثیر چشمگیر آن بر محیط زیست بواسطه کاهش آلاینده­ها و کاهش و یا حذف کامل حجم زباله­ها از طریق فرآیند گازی­سازی و تبدیل آن به محصولات پر بازده شامل: گاز، بیواویل و بیوچار مشخص می‌باشد و دلیل دیگر نیز راندمان حرارتی بالای آن که حداقل 80 درصد است، توجیه اقتصادی آن را در بر دارد.                                                                                                                           

کلیدواژه‌ها