تهیه ترکیبات کینوکسالین با استفاده از فسفات آهن (III) به عنوان کاتالیزگر سازگار با محیط‌زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مشتقات کینوکسالین به­طور گسترده در طبیعت توزیع شده­اند مانند آنتی بیوتیک­ها و اکتینومایسن­ها که دارای  فعالیت بیولوژیکی بسیار هستند. از این رو مطالعات انجام شده بر روی سنتز کینوکسالین­های جدید از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این پروژه سنتز کینوکسالین­ها از واکنش تراکمی 1و2 -فنیلن دی­آمین­ها و α-دی­کتون­ها یا بنزوئین در حضور کاتالیزگر فسفات آهن(III)  و حلال اتانول تحت شرایط رفلاکس گزارش می­شود. کاتالیزگر مورد استفاده در این پروژه جامد، نامحلول در آب و در اکثر حلال­های آلی، قابل بازیابی و استفاده مجدد می­باشد که در راستای اهداف شیمی سبز می­باشد.

کلیدواژه‌ها