سنتز سبز N- هتروآریل فرمامیدها در حضور نانوراکتور Zr-MCM-41 به عنوان یک کاتالیزور نو، ویژه و قابل بازیابی در شرایط بدون حلال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش N- فرمیله کردن هتروآریل آمین­ها با استفاده از کاتالیزور نانوراکتور Zr-MCM-41 در حضور اسید فرمیک، در شرایط بدون حلال، ساده و با بازده بالا انجام شده است. بررسی­ها نشان می­دهد که هتروآریل آمین­های دارای گروه­های الکترون کشنده و الکترون­دهنده به راحتی در این واکنش شرکت می­کنند و کاتالیزور واکنش به راحتی از ظرف واکنش جداسازی شده و مجدداً با همان کیفیت مورد استفاده قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها