اعمال مکانیزم توسعه پاک درخطوط لوله انتقال گاز ایران با روش مدیریت یکپارچگی خطوط لوله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مکانیسم توسعه پاک یک مکانیسم همکاری بین‌المللی است که تحت پیمان کیوتو بنا نهاده شده است و منابع بسیار مهمی را برای دست یابی به توسعه پایدار از طریق ترویج سرمایه گذاری در پروژه‌های سازگار با محیط زیست در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می­دهد. بر اساس آمار منتشر شده توسط کنوانسیون تغییرات آب و هوای سازمان ملل، ایران علی رغم برخورداری از پتانسیل­های لازم، با ثبت هفت پروژه در سازمان توسعه پاک بین‌الملل تا کنون سهم بسیار ناچیزی از این بازار بین‌المللی برده است، در این مقاله سعی می­گردد تا بر روی یکی از صنایع مهم و حیاتی کشور یعنی صنعت انتقال گاز ایران این مکانیزم را با کمک مدیریت یکپارچگی خطوط لوله گاز که به عنوان روشی جهت ارتقاء تواما ایمنی و طول عمر بالا برای خطوط لوله می­باشد را بررسی نموده، ضمناً میزان اثرگذاری این روش بروی مکانیزم مذکور با اعمال روابط ریاضی و نتایج مقایسه­ای حاصله در خصوص دو گاز گلخا­نه­ای مهم تولید شده در خطوط لوله انتقال گاز یعنی گازهای متان و دی اکسید کربن  که اولی به واسطه نشتی و تخلیه در خط و دومی یعنی گاز  co2درنتیجه سوختن گاز طبیعی در خطوط انتقال گاز وارد اتمسفر می­شوند، در قسمتی از خط لوله اول سراسری انتقال گاز کشور اثبات خواهد شد.

کلیدواژه‌ها