سنتز مشتقات گلی‌اکسال با یک استخلاف کینوکسالین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مشتقات کینوکسالین­ها و پیرازین­ها گروه مهمی از ترکیبات هتروسیکل نیتروژن­دار می­باشند که توجه زیادی را در زمینه­های دارویی، تحقیقاتی و صنعتی به خود جلب کرده­اند. در این کار تحقیقاتی، ابتدا 3،1-فنیل دی­گلی اکسال از واکنش سلنیوم دی­اکسید با 3،1-دی­استیل بنزن در حضور دی­اکسان به عنوان حلال تحت شرایط رفلاکس سنتز شد. در مرحله بعدی، از واکنش تراکمی 3،1-فنیل دی گلی اکسال با ترکیبات دی­آمین تحت شرایط رفلاکس کینوکسالین­های هتروسیکلی سنتز شدند. محصولات به­دست آمده از نظر بازده و مدت زمان واکنش با یکدیگر مقایسه شدند. ساختار محصولات توسط طیف­های H-NMR و FT-IR تایید شدند.

کلیدواژه‌ها