تاثیر زاویه‌ی تزریق سوخت بر انتشار آلاینده‌ی منواکسید کربن با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از مهم­ترین مسائل فرآروی جوامع مختلف در زمان حاضر مشکلات زیست محیطی است. عامل اصلی این مشکلات آلاینده هایی است که اکثرا در اثر فعالیت­های صنعتی تولید می­شود. صنایع بزرگ خصوصاً صنایع نفت و پتروشیمی نقش عمده­ای در تولید این آلاینده­ها دارند
به­طوری که احتراق سوخت­های فسیلی، مهم­ترین منبع آلودگی هوا است. اما سوخت­هایی که در کوره سوخته می­شوند شامل ناخالصی­هایی بوده و همین امر موجب به­وجود آمدن اجزای دیگر در محصولات احتراق می شوند که آلاینده های ناشی از احتراق را تشکیل می­دهند. در تحقیق حاضر با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی اثر زاویه­ی پاشش سوخت با هدف کاهش میزان آلاینده­ی منواکسید کربن بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها