تهیه پالادیوم تثبیت شده روی نانو نشاسته و استفاده از آن به عنوان کاتالیزور برای انجام واکنش هک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

  واکنش‌های هک از ابزارهای مفید و کارآمد در سنتز ترکیبات آلی می‌باشد. این واکنش توسط کاتالیزور پالادیوم برای ایجاد پیوند C-C جفت متقابل انجام می‌گیرد. استفاده از کاتالیزور پالادیوم در سیستم­های واکنش‌های همگن محدود است با توجه به مشکلاتی که در جداسازی کاتالیزور پالادیوم و یک لیگاند از محصول نهایی و بازیافت کاتالیزور دارد. بر این اساس بسیاری از گونه‌های جامد برای تثبیت کاتالیزور پالادیوم مانند، سیلیکا، سلولز، کیتوزان و ... گسترش یافته‌اند. در سال‌های اخیر تاکید علم و فناوری در جهت تغییر بیش­تر به سمت سازگاری با محیط زیست و فرآیندها و منابع پایدار بوده است. در این زمینه، زیست پلیمر گزینه‌ی خوبی برای کشف کاتالیزورهای تثبیت ‌شده می‌باشد. در این مطالعه، ما یک مجموعه پالادیوم ناهمگن ساده تهیه کرده‌ایم که با موفقیت به­عنوان یک کاتالیزور عالی برای واکنش جفت متقابل هک به کارگرفته شده و انواع بسترهای الفین غنی از الکترون و الکترون فقیر، به محصولات مورد هدف با بازده بالا تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها