ارزیابی کارایی دی اکسیدکلر در کاهش COD و T.S.S پساب‌های صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رشد پیوسته جمعیت، آلودگی آب­های سطحی و زیرزمینی، توزیع غیر یکنواخت منابع آبی و خشک­سالی­های دوره­ای، سازمان­ها و متخصصین آب و فاضلاب را مجبور کرده که به­ دنبال منبع جدیدی جهت تامین آب باشند. تکنولوژی استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب با کیفیت بالا به­عنوان یک منبع آب قابل  اعتماد، توجه زیادی را به خود جلب کرده است به­طوری­که بازیافت قاضلاب و پساب­های صنعتی جهت استفاده مجدد به خصوص در کشورهایی که دچار کم­آبی یا بی­آبی هستند اهمیت خاص پیدا نموده است. علاوه بر مسئله بحران آب، آلودگی محیط زیست ناشی از پساب­های صنعتی نیز توجه به تصفیه و به تبع آن تولید پسابی با آلودگی کم­تر را مورد تاکید قرار می­دهد. در این پژوهش امکان کاهش COD  و T.S.S  پساب­های صنعتی که جزء شاخص­های ارزیابی کیفیت پساب مطرح می­باشند، توسط دی­اکسید کلر که به عنوان یک اکسیدان قوی مطرح می­باشد مورد بررسی قرار گرفته است. در این کار از دی­اکسید کلر پودری استفاده شده است که از ویژگی­های منحصر به فردی نسبت به موارد مشابه برخوردار می­باشد و معایب سایر اشکال این ماده که استفاده از آن­ها را منسوخ می­کند را ندارد. به­عنوان مطالعه موردی کارایی دی­اکسید کلر روی پساب پتروشیمی تبریز موردارزیابی قرار گرفت. بررسی­ها و نتایج این پژوهش که از طریق نرم افزار Minitab  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نشان می­دهدکه COD  در پساب تصفیه شده با ClO2  کاهش چشم­گیری داشته است.  بهترین نتیجه به بالاترین زمان تماس و غلظت دی اکسیدکلر تعلق داشت. که بیش از 80% COD  کاهش یافت .گرچه تاثیر غلظت در کاهش COD  بیش­تر از زمان بود. هم­چنین در کنار آلودگی­های آلی، کاهش T.S.S (اغلب مشخص شده به­عنوان کدورت) دراستفاده مجدد از پساب توصیه شده است. تصفیه پساب با ClO2  نشان می­دهد که در مطابقت با این استاندارد موفقیت آمیز بوده است. به این دلیل که کاهش حدود 60% T.S.S باقی­ مانده در غلظت دو برابر غلظت خود T.S.S ممکن بوده و حتی این مقدار در مقادیری که برای کاهش COD  استفاده شد تا 90% هم می­رسد. ارزیابی تصفیه پساب صنعتی توسط دی اکسید کلر اثرات قابل توجه این ماده پودری شکل را در کاهش COD  و T.S.S باقی­ مانده در این پساب­ها نشان می­دهد. بنابراین استفاده مجدد برای مصارفی غیر از آشامیدن با حد اطمینان بالا میسر می­باشد.

کلیدواژه‌ها