تهیه فیبر از نانولوله‌های کربنی عامل‌دار و استفاده از آن برای استخراج PAHها به روش HS-SPME - GC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، کارآیی عامل­دار کردن نانو لوله­های کربنی و اصلاح سطح آن­ها برای ساخت فیبر در روش میکرو استخراج فاز جامد با کروماتوگرافی گازی، برای استخراج و تعیین 7 نوع هیدروکربن پلی سیکلیک آروماتیک، مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا  
نانولوله­های کربنی توسط معرف­های اسید نیتریک و اسید سولفوریک عامل­دار شدند و از سدیم دودسیل سولفات برای اصلاح سطح
نانولوله­های عامل­دار استفاده شد. یک سیم مسی به عنوان فیبر انتخاب و روی آن با استفاده از نانو لوله­های کربنی  عامل­دار و پلی وینیل کلراید پوشش داده شد. برای بررسی تاثیر عامل­دار کردن یک فیبر دیگر با استفاده از نانولوله­های بدون عامل تهیه شد. نتایج نشان می­دهد که نانولوله­های عامل­دار اصلاح سطح شده برای تهیه فایبر، خوش رفتار­تر از نانولوله­های کربنی بدون عامل می­باشند و با استفاده از آن­ها می توان فیبرهایی با سطح یکنواخت­تر و قدرت تکرار پذیری بالاتر ساخت. برخی پارامترهای موثر در استخراج از جمله ترکیب درصد فیبر، دمای استخراج، زمان استخراج، اثر نمک­زنی، دمای واجذب، زمان واجذب و سرعت هم­زدن بهینه­سازی شدند. تحت شرایط بهینه برای فیبرهای ساخته شده با نانو لوله های عامل­دار اصلاح شده، دقت (%RSD) در محدوده­ی% (3-1) و محدوده خطی ng/mL 25000-50 به­ دست آمد. بررسی­ها نشان داد که این روش برای آنالیز نمونه های حقیقی نتایج رضایت بخشی به­دست می­دهد

کلیدواژه‌ها