جداسازی مرکاپتان‌ها از گاز طبیعی با روش جذب سطحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مرکاپتان­ها (تیول) آلاینده­های بدبویی هستند که با محیط­زیست ما سازگار نمی­باشند. در میان تیول­ها متیل مرکاپتان نماینده یک ترکیب بدبو با سمیت قابل توجه و آستانه بوی بسیار پایین می­باشدکه اغلب از منابع طبیعی، فرآیندهای تصفیه نفت­خام، صنعت خمیرچوب، عملیات انجام شده روی زباله­ها  و فعالیت­های مرتبط  با انرژی  به­دست می­آید. به­خاطر تمام  مشکلاتی که  مرکاپتان­ها در صنایع نفت  و یا فرآوری گاز طبیعی مانند صدمات  قابل ملاحظه به شبکه انتقال، به­سبب وجود فرآیند خوردگی و دستگاه­های مصرف­کننده گاز به­وجود  می­آورند  و هم­چنین مصرف­کنندگان  خانگی گاز  علاقه دارند  غلظت  مرکاپتان در گاز طبیعی آن­ها کم­تر از ppm 2-5  باشد که این امر سبب می­شود که بحث جداسازی مرکاپتان­ها از گاز طبیعی پیش روی ما قرار بگیرد. اغلب فرآیندهای مدرن برای  حذف کامل مرکاپتان  براساس جذب سطحی و واکنش­های شیمیایی استوار هستند که در این مقاله، مروری به جداسازی مرکاپتان از گاز طبیعی با روش جذب سطحی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها