بهبود کنترل فرآیند استخراج بنزن با استفاده از استراتژی کنترل Plant-wide

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     پیوستگی و ارتباط بخش­های مختلف در یک فرآیند شیمیایی باعث نیازمندی واحد به یک سیستم کنترلی جامع هم­چون سیستم کنترلی Plant-wide شده است. سه عامل اساسی که به­عنوان دلایل اصلی نیاز به سیستم کنترلی  Plant-wide در یک فرآیند بیان می­شوند عبارتند از: تاثیرات جریان­های برگشتی، تاثیرات تغییر در مقدار مواد شیمیایی ورودی، تاثیرات انتگراسیون حرارتی. فرآیند استخراج بنزن شامل یک برج استخراج با حلال و برج­های تقطیر برای جداسازی و برگشت حلال است. وجود این جریان برگشتی و امکان تجمع مواد در فرآیند باعث به­وجود آمدن شرایط مناسب برای استفاده از استراتژی plant-wide  شده است. واحد صنعتى استخراج بنزن متشکل از سه بخش اصلی استخراج با حلال، تقطیر و برگشت حلال می­باشد. در بخش استخراج با حلال، خوراک (شامل بنزن و تولوئن و موادغیر آروماتیک) وارد ستون استخراج می­شود، که با استفاده از حلال NFM مواد آروماتیک بازیافت می­گردند  سپس حلال نیز در برج تقطیر بازیابی شده و به واحد استخراج برگشت می­شود.

کلیدواژه‌ها