شبیه‌سازی واحد شیرین‌‌سازی گاز پالایشگاه بید بلند با استفاده از نرم افزار HYSYS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی  از کلیدی‌ترین نیازهای بشر امروز گاز طبیعی است.گاز طبیعی همواره با مقادیری از ناخالصی‌ها که مهم­ترین آن‌ها گازهای اسیدی هستند توأم است. مسایل زیست­محیطی، خوردگی، کاهش ارزش حرارتی گاز طبیعی و مشکلات مربوط به انتقال گاز حکم می­کند که مقدار هیدروژن سولفید و دی‌اکسیدکربن گاز تولید شده به ترتیب کم­تر از ppm 3 و ppm 2  باشد. متداول­ترین روش حذف گازهای اسیدی استفاده از محلول­های آبی آلکانول آمین­ها است و در این میان دی اتانول آمین به­خاطر جذب انتخابی هیدروژن سولفید کاربرد وسیعی یافته است. به­علت کاربرد وسیع این واحدها، همواره نیاز به تحقیقات گسترده، صنعتی و کاربردی در این موارد احساس می‌گردد. بنابراین با بررسی کارهای انجام شده در سال­های اخیر و تحلیل موارد مورد نیاز، سعی در انجام پژوهشی کاربردی گردیده است. بدین ترتیب که گاز ترش پالایشگاه بیدبلند و مشکلات ایجاد شده در اثر کاربرد این گاز ترش ابتدا بررسی گردیده است. سپس برای بررسی دقیق­تر امکان سنجی احداث واحد جدید شیرین­سازی در این پالایشگاه، کاربرد گاز پس از شیرین­سازی در  واحد حساس و اقتصادی گاز مایع مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با وارد کردن مباحث اقتصادی در این طرح، سعی بر بررسی اقتصاد مسئله و ایجاد تحلیل جامع‌تر گردیده است. در نرم افزار شبیه­ساز پارامترهای حیاتی در اقتصاد، مقایسه آمین­های مختلف و بازده برج شناسایی و تغییرات آن به­طور خاص در هنگام تغییرات دیگر پارامترها بررسی شده است و به­منظور ایجاد شبیه­سازی دقیق‌تر، پیشگوهای نرم­افزاری به صورت محافظه کارانه­ای تنظیم گردیده­اند. پس از شناخت دقیق مسئله و به­دست آوردن شرایط بهینه عملکردی برج مطابق داده‌های ورودی در مورد واحد نمونه مورد بررسی، نتایج تحلیل، قبل و بعد از شبیه­سازی برج­های مذکور باهم مقایسه و تحلیل گردیده است.

کلیدواژه‌ها