مروری بر انواع جاذب‌های ارزان قیمت مورد استفاده در تصفیه پساب‌های آلوده به روش جذب سطحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     این مقاله مروری بر تحقیقات اخیر انجام گرفته، در خارج ساختن آلاینده­های مختلف با استفاده از انواع  جاذب­های ارزان  قیمت می­باشد که در آن به­جای کربن فعال تجاری از مواد ارزان­تر و در دسترس هم­چون کیتوسان، زئولیت، پسماندهای گیاهی و سایر جاذب­هایی که  قابلیت جذب بالا و دسترسی آسانی دارند استفاده شده است.  

کلیدواژه‌ها