مدل‌سازی و شبیه‌سازی پیامد انفجار گاز هیدروژن در یک واحد شیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    در این مقاله اثرات نشت احتمالی گاز هیدروژن برای پیشگیری از وقوع حادثه، در یک پلنت تولید گاز هیدروژن مورد مطالعه قرار گرفته است. برای شبیه­سازی از نرم افزار PHAST نسخه 1/53/6 استفاده شده و به بررسی پدیده­های انفجار ابر بخار (وی سی ای) و موج ناشی از انفجار (مولتی انرژی) که در صورت انفجار هیدروژن رخ می­دهد، پرداخته شده است. این تحقیق با میزان ضریب مرگ و میر(100%) و سطح پایداری جوی (B, D, E) و در سه سرعت مختلف باد m/s (2،3،5) هم جهت با فوران انجام شده است. نتایج نشان داد موج ناشی از انفجار ابر گاز هیدروژن داخل کوره تا فاصله 20 متری از آن  psi5/73-3 می باشد که پس از ارزیابی نتایج با جدول استاندارد ، این موج انفجار باعث تخریب کامل کوره و آسیب به ماشین آلات ، ادوات و تجهیزات فرآیندی با وزن 1500 کیلوگرم و هم­چنین سبب تخریب سازه­های فلزی ساختمان­ها و از جا در آمدن آن­ها می­شود.1Vapor Cloud Explosion (VCE)


2Multi Energy

کلیدواژه‌ها