تهیه سوخت سبز بیودیزل از روغن سوخته آشپزی به دو روش الکترولیز و رفلاکس در حضور کاتالیست کلینوپتیلولیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     امروزه به­دلیل افزایش مصرف انرژی درجهان، کاهش منابع نفتی و آلودگی هوا، ضرورت سالم نگه داشتن محیط زیست امری ضروری و غیرقابل اجتناب است. بیودیزل یکی از منابع تجدیدپذیر است که جایگزین مناسبی برای سوخت­های فسیلی به ­شمار می­آید. روش رایج تولید بیودیزل واکنش ترانس­استریفیکاسیون از طریق رفلاکس است که دارای  مشکلاتی از جمله مصرف بالای انرژی، واکنش صابونی شدن و به­دلیل پساب­های حاصل از آب­شویی سبب آلودگی محیط­ زیست می­گردد. لذا دانشمندان در پی یافتن روش جدیدی برای تولید بیودیزل هستند. در این تحقیق بیودیزل به دو روش مختلف رفلاکس و الکترولیز  با نسبت­های مختلف کاتالیست کلینوپتیلولیت، الکل به روغن و در مدت زمان­های متفاوت تولید شد. مقدار بازده بیودیزل تولید شده به روش رفلاکس و الکترولیز به ترتیب برابر با 72% و 87% می­باشد. جهت اطمینان از انجام واکنش طیفFTIR  از بیودیزل­ گرفته شد. تمامی تست­های استاندارد بر روی نمونه­ها انجام شد که همه نتایج در محدوده مجاز استانداردEN 14214 , ASTM D6751  بود. در آخر تست­های XRD، SEM و EDX جهت بررسی ویژگی­های کاتالیست صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها