تخریب کاتالیزوری ریز آلاینده‌ی آنیلین به‌وسیله التراسونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    استفاده‌ی قابل توجه از آنیلین‌ها به­عنوان تسریع­کننده و تقویت و استحکام لاستیک و ضداکسید شدن در صنایع لاستیک­سازی استفاده می­شود. از آن­ها به­عنوان حد واسط در ساختن مواد شیمیایی مانند لاستیک، آنتی‌اکسیدان‌ها، رنگ‌ها و رنگ­دانه‌ها، صنایع انفجاری و داروها، منجر به انتشار گسترده‌ی این ترکیبات به محیط زیست شده است. به­دلیل سمیت زیاد این ماده، آلوده شدن منابع آب به آن یک مشکل جدی و تهدیدی برای سلامتی انسان محسوب می‌شود. در این تحقیق، تجزیه‌ی سونولیز و با کاتالیست NanoTiO2 و H2O2 در محیط‌های آبی بررسی شد. آزمایش‌های سونوشیمیایی با استفاده از یک دستگاه مولد امواج فراصوت (400 وات) در سه فرکانس 100، 60 و 20 کیلوهرتز انجام گرفت.  هم­چنین اثر فاکتورهایی مانند pH  و غلظت اولیه‌ی آنیلین بررسی شد. بیشینه‌ی کارایی حذف آنیلین در این مطالعه در فرکانس 100 کیلوهرتز، زمان تماس 120 دقیقه و pH معادل 86/6 و غلظت اولیه‌ی آنیلین ppm 40، برابر 83/59 % به­دست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که فرآیند H2O2 / US بازده‌ی بالایی در حذف آنیلینAN  از محلول‌های آبی دارد. علاوه بر این راندمان حذف آنیلین توسط این روش با pH، فرکانس التراسونیک، غلظت H2O2  و غلظت اولیه‌ی آن رابطه‌ی مستقیم داشت.

کلیدواژه‌ها