بررسی تولید سیانور در پساب واحدهای مختلف کارخانه فولاد شاهین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سیانور ماده خطرناکی است که از طرق مختلف می­تواند وارد بدن گردد. در مدت کوتاهی فرد را به عوارضی از قبیل : سردرد، حالت اغماء، و در مواردی مرگ آنی دچار کند. یکی از صنایعی که فاضلاب حاوی سیانور دارد ،صنعت ذوب آهن می­باشد. در این صنعت سیانور به­صورت هیدروژن سیانید در فاضلاب واحدهای کک سازی و کوره بلند تولید می­شود. هدف از این تحقیق بررسی تولید سیانور در پساب واحدهای مختلف کارخانه فولاد شاهین بناب می­باشد. این مطالعه صحرایی است و در این تحقیق ابتدا محل­های تولید پساب سیانوری با توجه به فرآیند کارخانه فولاد شاهین بررسی شده و سپس از  فاضلاب: کک سازی ، کوره بلند ، ورودی برکه فاضلاب صنعتی ، انتهای برکه صنعتی ، ورودی برکه بیولوژیکی، خروجی برکه بیولوژیکی، 25 نمونه ترکیبی در مدت سه ماه طبق روش استاندارد جمع آوری گردید. سیانور
نمونه­ها در دو مرحله:کل سیانید بعد از تقطیر و رنگ سنجی در نمونه­ها اندازه­گیری شد. مقدار سیانور ورودی به برکه صنعتی بسیار کم­تر از مقادیر آن در پساب کک­ساز ی و کوره بلند می­باشد . تفکیک  فاضلاب کک­سازی و فاضلاب کوره بلند از سایر فاضلاب­ها و جمع­آوری جداگانه فاضلاب این دو کارگاه موجب کاهش حجم کل فاضلاب حاوی سیانور شده و هزینه­های کم­تری برای تصفیه صرف ­
می­گردد و نیز مقادیر سیانور در ورودی به برکه صنعتی بسیار بیش­تر از حد مجاز آن جهت تخلیه به آب­های زیرزمینی و یا مصارف کشاورزی می­باشد. بنابراین با توجه به امکان نشت این فاضلاب به آب­های زیرزمینی منطقه می­باست قبل از ورود به برکه بیولوژیکی مورد تصفیه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها