ارزیابی ریسک بهداشتی واحد الفین شرکت پلی‌مر آریا ساسول به روش هیرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از آن­جا که  اصلی­ترین ارکان دست­یابی هر سازمان به  اهداف عالی خویش،  نیروی انسانی متخصص و متعهد می­باشد و از طرفی سرمایه اصلی هر سازمانی، نیروی انسانی آن سازمان است، حفظ این عامل برای عمر سازمان بسیار مهم و حیاتی است. بر مبنای هدف مذکور به ارزیابی ریسک  بهداشتی  با رویکرد انسانی واحد الفین شرکت پلی­مر آریاساسول  با  روش  شناسایی خطر و ارزیابی ریسک ((HIRA پرداخته شد.  با توجه  به تنوع  و گستردگی مواجهه پرسنل  با  عوامل  زیان­آور محیط­کار به­منظور کنترل موثر این عوامل، ابتدا به شناخت خطرات و ارزیابی آن، سپس  به  ارائه  راه­کارهای پیشگیری و حذف و در گام بعدی  به کنترل و آمادگی مواجهه برای به­ حداقل رساندن صدمات پرداخته شد.  از مهم­ترین راه­کارهای  پیشنهاد شده  در این  مطالعه  می­توان  به:  تعیین اهداف بهداشتی براساس خط مشی شرکت، تهیه  شناسنامه  شغلی براساس نتایج اندازه­گیری­های عوامل  زیان­آور محیط­کار و صدور اقدام اصلاحی به منظور کنترل این عوامل، بازدید از واحد و تهیه چک لیست بهداشتی و تمرین عکس­العمل در مواقع  اضطراری اشاره کرد. 

کلیدواژه‌ها