شبیه‌سازی فرآیند تولید برق جهت بهینه‌سازی انرژی گازهای دور ریزفلرینگ پالایشگاه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 تولید و صرفه جویی در منابع انرژی و حفاظت از محیط زیست از پارامترهای کلیدی در جهان می باشد. در حال حاضر مقدار قابل توجهی از گازهای قابل بازیافت در جهان به اتمسفر تخلیه شده یا برای سوختن به فلرها فرستاده می شود. بخش قابل توجه گازهای ارسالی به فلرها، ترکیباتی مانند گازطبیعی، اتیلن، پروپیلن، برش های چهارکربنه وهیدروژن بوده که از لحاظ اقتصادی بسیارباارزش می باشند. امروزه استفاده منطقی از انرژی در صنعت، به عنوان یک ضرورت موردتوجه قرار گرفته است و صنعت پالایشگاه نیز به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی محسوب شده و هزینه زیادی در آن صرف تامین انرژی می شود. در بیشتر این مراکز صنعتی برخلاف این که در مقوله مصرف جهت اصلاح فرهنگ سازی می گردد، مقادیر زیادی از منابع انرژی از طریق فلرینگ به هدر می رود در صورتی که با استفاده از تکنولوژی تولید برق می توان از گازهای فلرینگ پالایشگاه استفاده نموده و از این طریق انرژی الکتریکی تولید نمود. در این مقاله با استفاده از نرم افزار هایسیس به شبیه سازی و ارزیابی اقتصادی استفاده از واحد تولید برق برای جریان گازی با دبی 176/8 میلیون فوت مکعب در روز اختصاص داده شده است که نتیجه حاصله تولید 35 مگاوات برق تولیدی است.

کلیدواژه‌ها