بررسی کیفیت شیمیایی آب شرب منطقه نازلوی ارومیه با تاکید بر نیترات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

وجود ترکیبات شیمیایی حتی در مقادیر کم در صورتی که بیش از مقادیر تعیین‌شده در استانداردهای جهانی  باشد، موجب مسمومیت انسان­ها و تمام موجودات خواهد شد. ترکیبات نیتراته از جمله عوامل آلاینده منابع آب­های زیرزمینی محسوب می­شود که در سال­های اخیر به لحاظ گسترش کشاورزی و فعالیت­های انسانی میزان متوسط آن­ها رو به افزایش است. این یون ممکن است هنگام عبور از زمین وارد آب آشامیدنی شود و یا ممکن است در نتیجه آلودگی آب با مواد آلی و تجمع زباله شهری و صنعتی و یا تجمع کود حیوانی و شیمیایی و یا نشت تاسیسات فاضلاب شهری وارد منابع آب زیرزمینی گردد. این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی می‌باشد که با هدف بررسی و مقایسه با استاندارد، غلظت برخی پارامترهای شیمیایی در تعدادی از منابع تامین آب شرب روستاهای منطقه نازلو شهرستان ارومیه صورت گرفته است. مقادیر غلظت یون­های نیتریت و نیترات در هیچ‌کدام  از نمونه­های برداشت ‌شده بالاتر از مقادیر استاندارد نبوده و هم­چنین غلظت نیترات در فصول گرم سال که شدت عملیات کشاورزی بیش­تر است  افزایش می­یابد و احتمالا می­تواند به دلیل مصرف زیاد کودهای شیمیایی و آب­شویی نیترات خاک در اثر آبیاری  مکرر  باشد.

کلیدواژه‌ها