سنتز نانوکامپوزیت اکسیدتیتانیوم/ اکسید روی بر پایه نانولوله‌های کربنی به روش هم رسوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش سنتز نانوکامپوزیت  TiO2/ZnO توسط واکنش هم رسوبی بین تیتانیوم(IV)  کلرید و روی کلرید (II)  در بنزیل الکل انجام شد. جهت سنتز نانوکامپوزیت TiO2-ZnO/nanotubes نیز از روش هم رسوبی و کلسینه در دمای 400 درجه استفاده گردید. سنتز فوق با تشکیل پیوند آمیدی بین نانوذره  TiO2/ZnO آمین دار شده با 3- آمینو پروپیل تری توکسیلان و نانولوله­های کربنی کربوکسیله شده انجام گرفت. بررسی ویژگی‌های ساختاری نانوکامپوزیت تولید شده با آنالیزهای XRD, FTIR مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها