فعالیت گلوتامیک اسید به عنوان یک کاتالیست آلی طبیعی و سبز در سنتز مشتقات 2 و 3-دی هیدروکینازولین-(H1)4-اون در شرایط بدون حلال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کینازولین-اون­ها، طیف گسترده­ای از فعالیت­های بیولوژیکی و دارویی را شامل می­شوند. از این‌رو با استفاده از آلدهیدهای آروماتیک، آنترانیل آمید و در حضور یک آمینو اسید با نام گلوتامیک اسید به‌عنوان کاتالیستی طبیعی، سازگار با محیط‌زیست، ارزان، غیر سمی و در دسترس، سنتز مشتق­های 2 و 3- دی هیدروکینازولین (H1) 4-اون را در شرایط بدون حلال ارائه می­دهیم. این واکنش مزایای زیادی دارد، از جمله: روش خالص‌سازی ساده، روش کار راحت و آسان کاربری آسان، زمان کوتاه واکنش، راندمان بالا و شرایط ملایم واکنش.

کلیدواژه‌ها