تهیه سوسپانسیون بنزوئیل پراکساید با محلول‌های پلی وینیل پرولیدون و هیدروکسی اتیل سلولز جهت تولید پلی استایرن انبساطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برای تولید پلی استایرن انبساطی از آغازگر بنزوئیل پراکساید به­صورت پودر استفاده می­شود. اگر این آغازگر به­صورت سوسپانسیون تهیه شود در تولید این پلیمر اثر بخشی زیادی خواهد داشت. این آغازگر در حالت عادی در آب ته­نشین می­شود و به صورت سوسپانسیون نمی­باشد. در این پروژه با استفاده از عوامل سوسپانسیون کننده با مقادیر متفاوت تلاش شده است تا سوسپانسیون این آغازگر تهیه گردد. سوسپانسیون بنزوئیل پر اکساید با موادهای مختلف نظیر HEC,PVP در 40% درصد تهیه گردید، در تهیه سوسپانسیون­ها از BPO حل شده در دی کلرو متان استفاده بعد از اتمام آزمایش با مواد فوق نتیجه گرفته­ شد که عامل BPO حل شده در دی کلرو متان در 40%HEC بهترین جواب را جهت تولید پلی استایرن انبساطی می دهد.

کلیدواژه‌ها