استخراج، جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در اسانس برگ درخت سرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 گونه سرو در مناطق گرم معتدل نیم­کره شمالی رشد می­کند. این جنس دارای 30 گونه چندساله در سراسر جهان می­باشد. انواع زیادی از این‌گونه در شکل­ها، اندازه­ها و رنگ­های متفاوت به‌طور گسترده کشت می­شود. تعداد زیادی از گونه­های شناخته شده دارای خواص مختلف دارویی می­باشد که بر اساس محتویات اسانس موجود در طب سنتی استفاده شده است. در این مقاله سعی شد با استفاده از روش جداسازی تقطیر، اسانس موجود در میوه درخت سرو استخراج شود  و ترکیبات طبیعی موجود در آن  با استفاده از طیف IR و gc-mASSشناسایی گردد.

کلیدواژه‌ها