بررسی روش‌های مختلف بارگذاری KOH بر روی پایه کاتالیزور کلینوپتیلولیت در واکنش ترانس‌استریفیکاسیون روغن کاپاریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در سال‌های اخیر، بیودیزل به‌عنوان جایگزین سوخت‌های فسیلی اهمیت ویژه­ای یافته است. بیودیزل دارای مزایایی است از جمله لوبریکانت و راندمان احتراق بالایی دارد، همچنین غیرسمی و زیست تخریب­پذیر است. لذا می­تواند به‌عنوان سوخت در موتورهای دیزلی استفاده شود. به دلیل اهمیت استفاده از کاتالیست هتروژن در صنعت به دلیل سازگاری بالا با محیط‌زیست و توانایی بازیابی بعد از انجام فرآیند، در این پژوهش از سه روش بارگذاری مختلف KOH بر روی پایه کاتالیزور زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت به‌منظور تهیه بیودیزل از روغن کاپاریس، استفاده گردید. تنها در یکی از انواع بارگذاری­ها کاتالیست توانایی تولید بیودیزل را دارا بود که بعد از انجام مراحل بهینه­سازی در حضور 5/0 گرم کاتالیست، نسبت 1:11 الکل به روغن، مدت زمان 4 ساعت در دمای ˚C60 بازده برابر 93% شد. ویژگی­های کاتالیست­ها توسط طیف XRD و SEM بررسی و در نهایت از محصولات تولید شده طیف FTIR گرفته شد و با ویژگی­های طیف استاندارد مقایسه گردید.

کلیدواژه‌ها