بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحد بازیافت نرمال بوتانل گروه صنایع شفافامد با استفاده از تکنولوژی پینچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به اهمیت استفاده بهینه از انرژی به جهت کاهش اثرات مخرب زیست محیطی و هم­چنین کاهش هزینه­های عملیاتی، از تکنولوژی پینچ در واحد بازیابی بوتابل جهت صرفه­جویی در مصرف انرژی استفاده شده است. سرویس­های جانبی شامل آب 20 درجه­ سانتی­گراد (cooling water) و بخار اشباع (Medium Pressure) جهت تبادل حرارت با مخلوط آب و بوتانل با درصد ترکیب مختلف در مبدل­ها استفاده شده است. با تعیین اختلاف دمای مینیموم بهینه بین جریان­های گرم و سرد به اندازه 5 درجه سانتی­گراد (Tmin=5 ̊C∆) می­توان مقدار بار حرارتی سرویس­های جانبی گرم و سرد با هدف­گذاری انجام شده در حدود 16و 6 درصد به ترتیب برای سرویس­های جانبی گرم و سرد کاهش داد.  برای شرایط موجود با هدف­گذاری انجام شده مقدار هزینه­های عملیاتی در سال می­تواند تا 3/13درصد در حالت ایده­ال کاهش یابد. اضافه و کم نمودن سطوح جدید هزینه­های مربوط به راه­اندازی (Capital Cost) تا 31662 دلار مازاد بر هزینه­گذاری اولیه افزایش خواهد یافت. هزینه­های مربوط به صرفه­جویی انرژی تا 1/10 درصد کاهش می­یابد که دوره بازگشت سرمایه 9/5 سال محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها