انواع روش‌های حذف آلاینده‌های شیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

روش­های مختلفی برای پاک‌سازی مناطق آلوده به نفت ارائه شده است که شامل روش­های فیزیکی مانند سوزاندن، افزایش تهویه و جذب دمایی می­باشد. روش­های شیمیایی شامل رسوب­دادن، استخراج از طریق حلال­ها، اکسایش و احیا می­باشد. در مقابل، زیست پالایی خاک‌های آلوده یعنی به کارگیری گیاهان سبز و میکروارگانیسم­ها در اصلاح خاک و حذف آلاینده‌های زیست‌محیطی، یک روش کم‌هزینه و بدون آسیب به بیولوژی خاک و اکوسیستم است. این رویکرد به دلایل ارزانی، سادگی، عدم تأثیر سوء بر خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک، افزایش پوشش گیاهی و پیامدهای مثبت آن در سال‌های اخیر روزبه‌روز رو به افزایش می­باشد. قارچ­ها می­توانند با تجزیه مواد نفتی موجب کاهش آلودگی نفتی شوند. آن‌ها می­توانند مواد مضر خاک را تغییر داده و یا از بین ببرند و در نتیجه، آن‌ها را از دسترس سایر موجودات خارج نموده و سبب کاهش مخاطرات زیست‌ محیطی شود. در طی زیست­ پالایش مناطق آلوده با نفت، ترکیبات مضر می­توانند توسط آنزیم­ها در داخل قارچ یا خاک متابولیزه شوند. گیاه باعث افزایش اکسیژن خاک می­شود و اکسیژن یک عامل تعیین‌کننده در رشد و فعالیت میکروارگانیسم‌های هوازی خاک و هم­چنین عامل تعیین‌کننده در اولین مرحله از تجزیه تعداد زیادی از ترکیبات شیمیایی ازجمله ترکیبات آروماتیکی می­باشد.

کلیدواژه‌ها