تهیه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ PET/PEN جهت تولید بطری‌های چند بار مصرف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این کار پژوهشی  تهیه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آمیخته پلی اتیلن ترفتالات/پلی اتیلن نفتالات انجام شد. آلیاژ­PET/PEN  با درصدهای وزنی مختلفی نسبت به هم شامل100/0، 25/75، 50/50، 75/25، 0/100 درصد وزنی با استفاده از دستگاه اکسترودر ZSK در دمای 280 و­300 درجه سانتی­گراد و در زمان اختلاط 10 و30 دقیقه تهیه شده است. رفتار فیزیکی مکانیکی نمونه­ها با استفاده از دستگاه تست کشش، ضربه و SEM مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات به وجود آمده در ساختار مولکولی و زنجیره­های پلیمری مشاهده شد. آلیاژ این دو پلیمر ذراتی مات با فاز ناسازگار می­باشد که سعی  و کوشش­های فراوانی جهت تولید نوع شفاف آن شده است و رسیدن به خواص مطلوب مستلزم انجام فرآیند­های سازگاری بین این دو پلیمر می­باشد. نتایج نشان داد PEN به دلیل ساختار مشابه با PET، توانایی ایجاد پیوندهای استر- استر و تولید کوپلیمر PET/PEN را دارا می­باشد، اما استفاده از PEN برای تقویت PET به دلیل قیمت بالای PEN در ترکیب درصدهای بالاتر از 25% مقرون به صرفه نمی­باشد. به همین جهت ترکیب درصد 25/75 هم به دلیل داشتن خواص فیزیکی و مکانیکی نسبتاً مناسب و صرفه اقتصادی، ترکیب درصد بهینه برای آلیاژ PET/PEN در این تحقیق پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها