استخراج، جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در اسانس میوه سرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سروسیمین یا نقره­ای از مقام­ترین گونه­های سوزنی برگ جهان است و دامنه وسیعی از شرایط اکولوژیکی رویشگاه­ها را تحمل می­کند. زیستگاه­های طبیعی آن کوه­های خشک و صخره­ای ایالت آریزونا ی ایالت متحده آمریکا است. تعداد زیادی از گونه­های شناخته شده این گیاه دارای خواص مختلف دارویی می­باشد که بر اساس محتویات اسانس، در طب سنتی استفاده می­شود. در این پژوهش با استفاده از روش جداسازی تقطیر با بخارآب، اسانس موجود در میوه درخت سرو استخراج گردید و ترکیبات طبیعی موجود در آن­ با استفاده از طیف FT-IR وGC-Mass شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها