ارزیابی و بررسی کارایی انواع نانو ساختارهای کربنی در حذف نیترات از آب شرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آنیون نیترات از آلاینده­های مهم آب‌های زیر‌زمینی و سطحی در بسیاری از مناطق جهان است. غلظت زیاد نیترات ممکن است به سیستم‌های تنفسی وگوارشی انسان آسیب رساند، لذا کنترل ورود آن به منابع آب و کاهش غلظت آن در آب آشامیدنی برای حفظ سلامت انسان و همچنین محیط زیست ضروری است. اخیرا استفاده از تکنولوژی­های مختلف به منظور حذف آلاینده­ها مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مطالعه، انواع مختلفی از نانوساختارهای کربنی از قبیل، نانوفیبرها و نانولوله­های کربنی رشد یافته بر روی کربن فعال، نانوکامپوزیت­ها کربن، گرافن اکسید، کربن دات­ها و گرافت کوانتوم دات­ها تولید شدند. نمونه­های سنتز شده با دستگاه­های میکروسکوب الکترونی عبوری، میکروسکوپ الکترونی پویشی و روش­های گوناگون تجزیه­ای مشخصه یابی شدند. بر اساس نتایج بدست آمده، از میان انواع جاذب­های موجود به منظور حذف نیترات از آب شرب، ساختار  نانوفیبرها و نانولوله­های کربنی رشد یافته بر روی کربن فعال بالاترین ظرفیت حذف نیترات را از خود نشان داد.  اثر غلظت اولیه نیترات، pH و ... در فرآیند جذب مورد مطالعه قرار گرفت. در شرایط 7=pH  و غلظت اولیه برابر با 100 میلی­گرم بر لیتر نیترات، 90 درصد حذف حاصل شد.

کلیدواژه‌ها