کاربرد دودسیل سولفات آهن (III) به عنوان کاتالیزگرسبز، قابل بازیابی و دوستدار محیط‌زیست در سنتز2-آمینو-3-سیانو پیریدین‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه اختراعات تاثیر شگرفی بر تمدن بشری گذارده است. به دلیل نقش مهم علم شیمی در تمدن جدید، خطرات زیادی از فرآیندهای شیمیایی سلامت انسان و محیط زیست را تهدید می­کند. به دلیل اهمیت این مساله در مقیاس جهانی، شیمی سبز به عنوان نگرشی راه گشا در سطح بین المللی مطرح شده است. اصطلاح شیمی سبز در مورد فرآیندهای شیمیایی و طراحی محصولاتی به کار می­رود که در آن ساخت مواد خطرناک کاهش یافته و یا از بین رفته است. دراین تحقیق، روشی ساده و مفید مطابق با اصول شیمی سبز برای سنتز مشتقات 2-آمینو-3-سیانوپیریدین با استفاده از واکنش تک ظرف مشتقات آلدهید های آروماتیک، متیل کتون­ها و مالونونیتریل در حضورنمک دودسیل سولفات آهن (III) به عنوان کاتالیزگر قابل بازیابی و سازگار با محیط زیست معرفی می­شود. با استفاده از حلال مناسب و مقدار بهینه از این کاتالیزگر کارآمد تهیه سیانوپیریدین­ها مورد بررسی قرار گرفت و شرایط بهینه واکنش برای انواعی از آلدهیدهای آروماتیک دارای گروه­های الکترون دهنده و الکترون کشنده و نیز مشتقات متیل کتون تحت شرایط بازروانی در حضور کاتالیزگر دودسیل سولفات آهن (III) تعمیم داده شد.

کلیدواژه‌ها