استفاده از گرافیت جهت بررسی وجود هیدروکربن‌های آروماتیک در رب‌های گوجه‌فرنگی‌ بسته‌بندی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 مساله تامین غذای سالم، مهم­ترین چالش قرن حاضر محسوب می‌شود. کنسرو رب گوجه‌فرنگی نیز با توجه به دارا بودن جایگاه دایمی در سبد مصرف خانوار ایرانی، همواره مورد توجه بوده است. در این مطالعه امکان حضور مواد سمی همانند بنزن، تولوئن و زایلن که جزو هیدروکربن‌های آروماتیک می‌باشد، در رب‌های گوجه‌فرنگی کنسرو شده تولید داخل مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی محققان نشان داده است حضور این مواد در داخل مواد غذایی می‌تواند اثرات بسیار سوئی برروی سلامتی مصرف‌کنندگان باقی بگذارد. به همین منظور تعدادی از این محصولات از بازار خریداری و با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی، مواد تشکیل دهنده آن‌ها با استفاده از ایده جدید بکارگیری گرافیت، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه وجود این مواد در تعداد قابل توجهی از نمونه محصولات رب موجود در بازار را نشان داد که بایستی مورد توجه نهادهای مسئول قرار گیرد. البته محصولات سالم و فاقد مواد سمی آروماتیک نیز شناسایی شدند که در مقایسه با تعداد نمونه‌های آلوده قابل توجه نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها